Bra och nära vård oavsett var du bor

När man är sjuk ska man ha rätt att få den vård man behöver, oavsett var i länet man bor. Då måste den vård som finns närmast människor – primärvården och den nära vården – byggas ut och vi måste få fler läkare att vilja jobba där. Upplands Nyheter (3/11-2017)

Primärvården borde ha bäst förutsättningar att se till personers hela vårdbehov. Om den fungerar och om förtroendet för den ökar!

Det ska kännas självklart att när man blir sjuk eller behöver uppsöka vården ska man känna sig trygg med att vända sig till sin vårdcentral. Vårdcentralerna ska vara tillgängliga och öppna när vi behöver dem, med fasta ansvariga läkare som känner patienterna, och patienterna känner sin läkare. Många av de patienter som söker sig till akutmottagningarna vid sjukhusen kan få sitt vårdbehov tillgodosett inom primärvården. Vi måste flytta vård som inte behöver utföras på sjukhus till primärvården. I Sverige står primärvården för drygt 18 procent av hälso- och sjukvårdens resurser, i Uppsala län ligger det under 15%. Det är lite i en internationell jämförelse och behöver öka. Rimligt vore att en fjärdedel av vårdens resurser läggs på primärvården och den nära vården.

Centerpartiet vill göra det möjligt att driva mindre vårdenheter. Trots att det finns många läkare i Sverige är vi ett av de sämsta länderna vad gäller fast läkarkontakt. Samtidigt arbetar omkring 1000 stafettläkare i den svenska vården, vilket leder till sämre kvalitet samtidigt som kostnaderna blir högre. För att öka tillgängligheten och få fler läkare att vilja arbeta i primärvården, vill vi att läkare ska få möjlighet att driva egna verksamheter i liten skala. Det ska finnas både stora vårdcentraler och mindre mottagningar med kanske bara en läkare och en sjuksköterska. På så sätt kan det bli lättare att bedriva vård även på landsbygden. Vi vill att alla patienter ska få rätt till en ansvarig läkare, som kan lotsa patienten genom vården. Sjukhusens specialistläkare måste i högre utsträckning än i dag fungera som konsulter mot länets vårdcentraler, mot kommunala äldreboenden och elevhälsan.

Vi behöver också utnyttja digitaliseringens möjligheter - digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs. Det ger mer tid åt de som behöver fysiska möten samt att resurserna används mer effektivt. E-hälsa är inte bara att läsa sina journaler och boka besök till vårdgivare på nätet. Det kan också ge möjligheter till digitala vårdcentraler med möjlighet att träffa läkaren via en app i mobiltelefonen, läsplattan eller på datorn.

Idag ser vi hur vårdköerna växer sedan den rödgröna regeringen avskaffade kömiljarden som den förra alliansregeringen införde. Kömiljarden gav ett ökat incitament för regionerna och landstingen att fokusera på tillgängligheten och att kapa köer. Det måste nu till ordentliga åtgärder för att minska köerna till vården. Centerpartiet föreslår därför i sitt budgetförslag till riksdagen en tillgänglighetsmiljard för att korta köerna till vården. I budgeten föreslås dessutom en särskild satsning på 300 miljoner för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.

Hälso- och sjukvården står inför stora förändringar, det är alldeles nödvändigt. Av rent mänskliga skäl så att vi får den vård vi behöver, men också av samhällsekonomiska skäl med en åldrande befolkning med ökade vårdbehov.

Annika Krispinsson (C )
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen och dess hälso- och sjukvårdsutskott

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.