Bygg ut ambulanssjukvården

Här om veckan var jag tillsammans med Centerpartiets ledamot
i Sjukhusstyrelsen Sara Sjödal på besök på ambulansstationen i Tierp. Det var
ett mycket intressant besök. För oss i Centerpartiet är ambulansverksamheten viktig. Det
ska finnas en tillgänglig ambulanssjukvård på likvärdig nivå i hela Uppsala
län. Idag finns det brister, där det i delar av länet och under delar av dygnet
dröjer för länge innan ambulansen kommer. Jag har lyft frågan i flera
interpellationer till det nuvarande styret i landstinget, där jag bland annat
uppmärksammat att det tar väldigt lång tid innan ambulansen kommer fram till
exempel till Knutby och Almunge.

En del har blivit bättre. Sedan landstinget tog över
ambulansdirigeringen i egen regi tillsammans med Landstinget Västmanland, men
det behövs ytterligare åtgärder. En sådan hade vi från Centerpartiet, och hela
Alliansen i landstinget, identifierat redan före valet, en ny ambulansstation i
utkanten av Uppsala.

En ny ambulansstation ska lämpligen placeras i
Gränbyområdet. Genom en sådan placering kommer insatstiderna att kortas, inte
minst till stora delar av landsbygden och de mindre orterna runt Uppsala. Idag
måste ju ambulansen köra genom den komplicerade trafiken inne i Uppsala för att
komma fram.

Processen för att bygga en sådan ambulansstation bord redan
vara igång, men det finns inte med i Socialdemokraternas och Miljöpartiets
förslag till investeringsbudget för tiden fram till 2020. Från Centerpartiet
föreslår vi därför att den läggas in som ett objekt i investeringsplanen, något
som redan borde ha varit gjort.

Det kommer dock att dröja innan en ny station är på plats.
Det finns dock sådant som kan göras snabbare. Det som på kort sikt kan ge
betydande förbättringar när det gäller ambulansen är att placera ytterligare en
ambulans i Tierp nattetid. Idag finns det tre ambulanser dagtid, men bara två
under kvällar och nätter. Eftersom den ena utgår från Tierp och den andra från
Skutskär blir det problem när den ena är på utryckning. Då måste den andra åka
och ställa sig i Marma, vilket förlänger insatstiderna. Det har gjorts försök
med ytterligare en ambulans nattetid och erfarenheten från de försök som gjorts
är mycket goda och de positiva följdeffekterna har upplevts i hela länet. I
Centerpartiets budgetförslag finns det därför med pengar för en förstärkning av
ambulansen i Tierp.

Idag är den enda kommun i länet som saknar ambulans Knivsta.
Det är också en kommun som växer kraftigt, både i tätorten och på landsbygden.

Det är nu dags att vi permanent placerar en ambulans dygnet
runt i Knivsta.

Vi vill också förstärka ambulansens närvaro i Knivsta och
skapar därför ytterligare utrymme för dygnsambulans placerad på en
satellitstation i Knivsta.

Johan Örjes (C)

OppositionsrådBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.