Cancerpatienter tvingas vänta

Man ska inte behöva vänta längre än 60 dagar på operation för prostatacancer. Men verkligheten ser annorlunda ut. Upplands Nyheter (10/11-2017)

För cirka två år sedan infördes ett så kallat standardiserat vårdförlopp, för att korta ner de långa väntetiderna. Men bara mellan fem och tio procent får behandlingen inom den beslutade tiden. Det framgår av statistik som finns i det så kallade nationella prostatacancerregistret. En orsak är att det finns för få specialistläkare, sjuksköterskor, urologer, onkologer, röntgenläkare och patologer.

Varje år får 10000 män diagnosen prostatacancer. 2400 dör i sjukdomen. Men så behöver det inte vara. 1800 av dem som dör kommer in för sent. Med screening och tidig upptäckt kan många liv räddas. Prostatacancerförbundet vill att män ska få möjlighet att delta i screeningar på samma sätt som kvinnor erbjuds mammografi för att spåra bröstcancer.

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen, men den har inte fått samma uppmärksamhet som t.ex. bröstcancer. Sjukdomen kryper också nedåt i åldrarna. Det är inte längre den gamle mannens sjukdom. Män bör börja sin PSA-kontroll senast vid 50 års ålder. Har man cancer i släkten är 45 år en bra startålder.

Under november uppmärksammas prostatacancer på olika sätt, främst via Mustaschkampen, en riksomfattande aktion. I år säljs även Blå kokboken där kända män bjuder på sina upplevelser samt ett matrecept. På fars dag den 12 november ordnas i Uppsala en ljusmanifestation på Vaksala torg då 200 ljus tänds, ett ljus för varje upplänning som under året förlorat kampen mot sjukdomen.

Men det allvarliga är de långa väntetiderna. Trots att regeringen avsatt två miljarder kronor för ändamålet har inte mycket hänt.

I Uppsala län kan man få vänta över 200 dagar efter att man fått remiss till operation. Det är den näst längsta väntetiden i landet. Att koncentrera de kirurgiska ingreppen till ett visst antal sjukhus med specialistkompetens, Prostatacancercentra, är ett krav som Prostatacancerförbundet driver och som jag hoppas att vi i Centerpartiet ser till att det blir verklighet.

INGA ALM (C) ingående i en rökfri regiongrupp
VICE ORDFÖRANDE BEREDNINGEN FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERFRÅGOR,
ERSÄTTARE I REGIONFULLMÄKTIGE

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.