Demokratin måste ständigt erövras och förnyas

Demokratin måste ständigt erövras och förnyas

Demokratin måste ständigt erövras och förnyas. Efter valen i England och presidentvalet i USA, som ledde till överraskande resultat och många har efteråt ångrat sitt val, man la sin röst på något som kan liknas en protest mot det etablerade samhällsskiktet.

Här hemma vill jag likna kulturen med demokratin den måste alltid ständigt erövras och förnyas. Det finns ett parti i regionen som alltid ifrågasätter satsningar på kulturen.

Turismen är en bransch som växer väldigt snabbt, här måste vi vara med och utveckla de möjligheter som finns i länet. En turist vill göra, äta, sova det skapar jobb och skatteintäkter till länet.

Varför blandar jag ihop demokrati, kultur och turism? Jo de hör ihop anser jag. Upplands museet har under flera år arbetet för ett samgående med Gamla Uppsala museum, som ägs och drivs av Riksantikvarieämbetet. De vill överlåta sitt museum till Upplands museet som är villigt att ta över, men det kostar en slant att utöka verksamheten för Upplands museet. Det vore intressant med Gamla Uppsala museum, kyrkan och högarna samt Disagården som redan drivs av Upplands museet, vilket fantastiskt besöksmål det skulle bli för svenska och utländska besökare. Tänk på att besökarna skall GÖRA, ÄTA, SOVA.

Låt oss se möjligheterna.

Lars-Olof Legnerfält (C)

Styrelseledamot i Stiftelsen Upplandsmuseet

Ersättare i Regionfullmäktige


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.