Det går mot nedläggning

Svar till: Malena Ranch (MP) och Håkan Collin (S). Vi kan konstatera att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte förstått att vi redan idag har en nyckel till framtidens vård på plats i Tierp och i Östhammar. Dygnetruntöppna jourmottagningar är en förutsättning för att bemästra de ökade vårdbehoven utifrån att det ska finnas såväl budgetmedel som sängplatser och personal. Enligt den Stiernstedska utredningen, SOU 2016:2, belyses just vikten av att ställa om till ett mer primärvårdsbaserat system med tydligt akutuppdrag, dygnet runt. Just det - utveckla jourmottagningarnas verksamhet som redan finns, inte avveckla! (17/3-2017)

Vi besökte det blixtinsatta informationsmötet i Tierp för att höra vad regionens högste politiker, socialdemokraten Börje Wennberg, och regionens högsta politiker inom primärvård, miljöpartisten Malena Ranch, hade att säga. Under mötet ställdes många kloka frågor. Det var skrämmande att ingen av politikerna i ledarfunktion kunde ge svar trots att de båda nyss lagt fram förslaget att stänga jourmottagningen 80 timmar i veckan, nästan hälften av veckans timmar! Detta pekar på två saker: S + MP har ingen förståelse för vad demokratisk beslutsberedning innebär och att de har redan ideologiskt bestämt sig för centralisering, då är inte fakta i beslutsunderlaget viktigt.

Att beslut bereds brett är viktigt för att få fram så bra förslag som möjligt. När de som är berörda inte involveras i processen kommer besluten aldrig att fylla sitt syfte. Dömt att misslyckas från början.

Centraliseringsivrarna i Socialdemokraterna och Miljöpartiet verkar redan bestämt sig i frågan. Kvällens mantra var: ”Det är viktigt att använda pengarna i primärvården effektivt, det är inte försvarbart att bemanna nattjouren med fåtal patienter när det dagtid är många som köar till primärvården. Personalen utnyttjas effektivare i den verksamhet som sker på dagtid.”

Men var geografiskt ökar utbyggnaden av primärvården mest? Jo, i Uppsala. Där öppnas nya vårdcentraler för att tillgodose behovet av primärvård dagtid. Vi tror inte att de besparingar som beräknas göras kommer att bli så stora, det blir andra kostnader som rusar i höjden. De resterande slantar och personaltimmar som blir kvar är troligtvis redan inräknade dubbelt upp i utbyggnaden av primärvården i Uppsala stad.

Den centralisering som nu sker på bred front i Region Uppsala ledd av Socialdemokrater och Miljöpartister ökar klyftan mellan stad och land. Norra Uppland har rätt till grundtrygghet och nära vård, dygnet runt. Framtiden kräver den struktur vi redan har på plats, montera inte ned den. Stoppa centraliseringen, stoppa förslaget!

Kristina Freerks (C), ersättare vårdstyrelsen

Sara Sjödal (C), ledamot sjukhusstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.