Du behövs för en levande landsbygd

Om människor även i framtiden ska kunna flytta till och bo kvar på landsbygden behöver vi fortsätta att utveckla servicen på landsbygden. Upplands Nyheter 7/4-2017

Sverige och Region Uppsala behöver därför en Centerstyrd alliansregering som ger hela regionen möjlighet att utvecklas. Vi ser hur Börje Wennberg och hans majoritet håller på att avveckla vår landsbygds akutsjukvård genom att förklara att akutsjukvård i Tierp och Östhammar har för låg beläggning. Tänk om våra kommuner skulle tänka så om våra räddningsstationer och avveckla brandkåren på landsbygden.

Det är dags att informera våra väljare att vi vill fortsätta ha en levande landsbygd och då behöver vår region en ny majoritet som styr. Centerpartiet har inte ändrat sig, för oss är det självklart att stad och land ska gå hand i hand. En levande landsbygd behövs för att våra städer också ska kunna leva.

Du behövs för att demokratin ska kunna leva. Centerpartiet är redo att tillsammans med de övriga allianspartierna ta över rodret och återfå en levande landsbygd. Vi tror på dig som vill vara med och förändra regionen. För att vara en attraktiv region behöver vi inte bara vägar och kollektivtrafik utan också en service när vi på landsbygden behöver sjukvård eller annan regionstyrd service.

I stället för att avveckla vill vi utveckla vår landsbygd, vi behöver fortsatt utbyggnad av vår infrastuktur ge möjlighet för banker och affärer att kunna fortsätta finnas kvar. Du som vill detta och mycket mer kom till våra offentliga möten och berätta vad som är viktigt för dig och din bygd.

Vi rustar oss nu för att komma tillbaka i majoritet efter valet 2018 och fortsätta detta viktiga arbete. Tillsammans blir vi starka och kan genom vår politik ändra det som sker, för att möta utvecklingen på ett sätt som gagnar oss alla.

Rolf Edlund (C)
Ersättare i Regionfullmäktige

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.