En blick bakåt på landstingshistorien

Just nu förs fram dåligt underbyggda förslag om stängning av nattakuterna i Östhammar och Tierp. Upplands Nyheter 31/3.

Landstinget i Uppsala län beslutade att det i som hette landstingsstyrelsen den 18 december 2000 att inleda ett arbete med att ta fram program för olika sjukdoms- och diagnosgrupper. Syftet var att programmen skulle kunna tjäna som underlag vid politiska beslut genom att tillföra kunskap om de olika behov skilda patientgrupper har. Prioritering mellan olika verksamhetsområden skulle därigenom underlättas. Programarbetet skulle också bidra till att utveckla dialogen mellan politiker, medicinskt verksamhetsansvariga och allmänheten. Arbetet med att fram 11 program tog åtta år. Målet var att 75% av landstingets verksamhet skulle vara täckt av program.
Följande program togs fram:

 • Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
 • Psykisk ohälsa hos vuxna
 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • Stroke
 • Ögon
 • Smärttillstånd och besvär i rörelseorganen
 • Diabetes
 • Astma och Kol
 • Demens
 • Cancer
 • Trauma

I samband med vårdöverenskommelsearbetet skulle man beakta dessa program sammanfattat i fem punkter:

 • Satsa mer på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser
 • Stärk familjeperspektivet i vården
 • Kvalitetssäkra väntetider, rutiner och eftervård
 • Utöka och förbättra det psykosociala stödet till både patienter och anhöriga
 • Utveckla och samordna rehabiliteringsinsatserna

Detta var lite landstingshistoria och naturligtvis innehåller både dåtid och nutid mycket bra vård och bemötande på olika nivåer, men det finns också orosmoln på den lokala himlen då jourmottagningarna i Östhammar och Tierp riskerar stängning på kvällar och nätter. På dessa jourmottagningar är sjukdomspanoramat brett och det kan vara allt från enklare åkommor till livshotande tillstånd.

Varför inte se över om alla vårdcentraler behövs i Uppsala? Varför kan inte två fungerande jourmottagningar i Östhammar och Tierp vara en ledstjärna för hur sjukvård kan bedrivs i stan? Då kan man öppna en liknande primärvårdsakut som är öppen dygnet runt och avlastar den idag mer än överbelastade jouren vid Akademiska sjukhuset.

INGA ALM (C) ingående i en rökfri regiongrupp
Vice ordförande beredningen för äldre och funktionsnedsatta
Ersättare i regionfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.