Uppsala regiongrupp
Centerpartiet lokalt

Fel att glömma Lillkyrka

Det är inte förvånande att det nu riktas kritik mot försämringen av busstrafiken från Lillkyrka. Enköpingsposten (11/9-2017)

Det var tydligt redan när Kollektivtrafiknämnden tog beslut om ändringar i linje 223 att behoven för dem som bor i Lillkyrka inte var med på ett tillräckligt bra sätt. Detta var också en kritik som Centerpartiet, tillsammans med Moderaterna, riktade mot förslaget, även om vi naturligtvis välkomnade förbättringarna för Grillby.

Från Centerpartiet kommer vi att fortsätta att påminna om de behov som finns av kollektivtrafik från Lillkyrka. Vi är öppna för att diskutera flera olika lösningar, till exempel anropsstyrd trafik under vissa tider för att möjliggöra att vara med på helg- och kvällsaktiviteter inne i Enköping.

Johan Örjes (C)
Regionråd, 2:e vice ordförande Kollektivtrafiknämnden