Fler väntar länge till psykiatrin

Det har hänt något med vården i länet efter valet. En av de saker som skedde under Alliansens styre av landstinget var att vi till slut lyckades få ned väntetiderna. Först till vårdcentralerna och sedan, till slut, också i specialistvården. Det var ändå långt ifrån perfekt – det var fortfarande en del som fick vänta alldeles för länge, men antalet hade ändå sjunkit kraftigt. Nu var det inte bara i Uppsala län som det hände saker med väntetiderna. I hela Sverige minskade antalet personer i vårdkö, inte minst tack vare en regering som på olika sätt hjälpte till att fokusera frågan. Bland annat fick landstingen statsbidrag utifrån i vilken grad de klarade av att hålla korta köer. Den politiken försvann i och med att Socialdemokraterna kom tillbaka regering. Även i Uppsala län har vi sett effekten av att Socialdemokraterna åter styr och att de inte anser det ka viktigt att människor får vård i tid.


Det finns nämligen tydliga regler, en vårdgaranti, för hur
länge man som längst ska få vänta på olika vårdinsatser. En sådan är att ingen
ska behöva vänta mer än tre månader (90 dagar) på ett besök hos en specialist.
Det är ingen tvekan om att för den som har bedömts ha behov av att träffa en
specialist så är tre månader en mycket lång tid, men det är den gräns som är
satt.

Nu börjar vi se effekterna av en ny ledning av sjukvården
och av en socialdemokratisk politik. Sedan valet har väntetiderna i vården ökat
kraftigt i Uppsala län. I vårt län är det över 3900 personer som väntar på ett
första besök, mer än en fördubbling jämfört med när Alliansen styrde. I hela
landet, inom alla specialiteter, är det idag 30 000 personer fler som väntat
över tre månader på sitt första besök hos en specialist.

Om man tar ett av de områden som varit mest diskuterat den
senaste tiden i Uppsala län, psykiatrin, så är det tydligt hur mycket sämre det
blivit efter valet. Där har köerna ökat ännu mer än genomsnittet. I juli 2014
var det 27 personer i Uppsala län som väntat mer än tre månader på ett besök inom
allmän psykiatrin. Efter ett och ett halvt år av socialdemokratiskt styre av
hälso- och sjukvården i vårt län har antalet ökat till 134 personer. Det är en
ökning av köerna med nästan 400 procent!

Frågan är också om detta har samband med de stora besparingar
på psykiatrin som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet godkände
i mars 2015. Det verkar inte helt otroligt. En av riskerna som fördes fram då
var att besparingen skulle leda till sämre möjlighet att klara vårdgarantin.

Johan Örjes (C)

OppositionslandstingsrådBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.