Folkhögskolefilial i norra Uppland

Vid senaste landstingsfullmäktige behandlades centerpartisten Sara Sjödals motion om inrättande av en filial till Wiks folkhögskola i norra länsdelen. Såväl landstingsstyrelsen som kulturnämnden hade avslagit motionen medan centerpartisterna i de båda organen ville bifalla.

Vid senaste landstingsfullmäktige behandlades centerpartisten Sara Sjödals motion om inrättande av en filial till Wiks folkhögskola i norra länsdelen. Såväl landstingsstyrelsen som kulturnämnden hade avslagit motionen medan centerpartisterna i de båda organen ville bifalla.

Uppsala län har bara två folkhögskolor. Landstingsägda Wik (med filial i Uppsala – nu på Ulleråkersomådet med flytt planerad till Ultuna) och rörelseägda Biskops-Arnö i Håbo kommun. Som jämförelse kan nämnas att i Östergötland och Dalarna finns sju folkhögskolor. I Jönköpings län hela nio stycken. Uppsala län är alltså underförsörjt med folkhögskolor. Nu kan elever från Uppsala län söka sig till andra delar av landet. Det är naturligtvis bra. Landstinget ersätter då genom så kallad interkommunal ersättning. Denna ligger på cirka fyra miljoner kronor per år – ett ganska högt belopp.

Folkhögskolan har visat sig vara en utmärkt utbildningsform för vuxna och unga vuxna utan gymnasieexamen. Särskilt framgångsrika har de studiemotiverande kurserna för arbetslösa visat sig vara. Folkhögskolan har också visat sig kunna spela en viktig roll för integrationsarbetet för invandrare. Uppsala län borde få en större tilldelning av folkhögskoleplatser. Det finns det behov av.

Motionären nådde inte framgång denna gång. Men klart är att idén om en filial till Wik i norra länsdelen har framtiden för sig. Det finns all anledning fortsätta driva frågan och återkomma med nya initiativ i framtiden.

Ove Hultquist (C )

Ledamot i Landstingsfullmäktige

Relaterade nyheter