Förtroendevald i landstinget

Centerpartiet för tillsammans med övriga borgerliga partier en aktiv opposition mot det rödgröna styret i landstinget. Förutom att vi driver egna frågor så ska vi också kritiskt granska förslagen till beslut som läggs fram och alltid analysera och fundera över rimligheten i dessa. Hur skulle vi ha beslutat om det hade varit vi som satt vid rodret? Hur påverkas den enskilda människan av beslutet? Kan vi ställa oss bakom det här och är det förenligt med vår politiska idé om hur landstinget ska styras? Eller har vi bättre förslag? Det är vår plikt att reagera och lägga motförslag. Eftersom vi sitter i minoritet så får vi ju oftast inte vår vilja igenom. Då får vi följa upp besluten på olika sätt. I landstingsfullmäktige kan vi ställa ansvariga politiker till svars genom interpellationer och frågor, vi kan också lägga fram egna förslag genom motioner.


Att lyssna och finnas till för våra medborgare och våra väljare är viktigt och själva poängen med ett politiskt förtroendeuppdrag. För hur ska vi annars veta hur politiska beslut blir för alla som kommer i kontakt med någon av landstingets alla verksamheter, inte minst inom hälso- och sjukvårdsområdet men även inom kollektivtrafiken och den kulturella verksamhet som ligger inom landstingets ansvar. Allt det här är ju självklarheter i vår demokrati, kan man tycka.

Därför var det mycket märkligt när jag på ett landstingsfullmäktige under våren ställde en fråga om när vårdcentralen i Östervåla kan få permanenta lokaler igen och hur planeringen ser ut? Ansvarigt landstingsråd tyckte att jag bara ville strö oro och funderingar bland Östervålaborna om det verkligen ska bli någon ny vårdcentral i Östervåla. Nu när de gamla lokalerna blev så vattenskadade eller om det handlar om att lägga ner den, men det handlade inte min fråga om. För några sådana tankar finns inte, mig veterligt. Men när Vålaborna själva uttrycker oro till mig så är det ju min plikt att faktiskt ta reda på hur det förhåller sig. Svaret jag fick var att beslut skulle tas under våren för en ny vårdcentral som beräknas vara i bruk under våren 2018. Nu har inte några beslut fattats i frågan så fortsatt bevakning av ärendet får fortsätta. Behövs det så får jag ta upp det igen under något kommande landstingsfullmäktige.

Samma argumentation fördes fram när jag ställde en interpellation om varför distriktssköterskemottagningen i Morgongåva varit stängd så länge. Då blev jag kallad populist av det ansvariga landstingsrådet som tyckte att jag skulle ringa någon tjänsteman och fråga istället för att lyfta det på sammanträdet. Och att jag väckte onödig oro hos människor boende på orten om att man i själva verket lagt ner den. Men eftersom den nu varit stängd sedan i oktober i fjol så är ju frågan i allra högsta grad relevant. Men på själva frågan så var svaret att man räknar med att kunna öppna mottagningen igen till hösten. Nu är det snart höst och jag ser fram emot att Morgongåva- och Vittingeborna åter kan få en distriktssköterskemottagning på orten.

Jag kan lova er att jag kommer att fortsätta vara obekväm och bevaka dessa och andra viktiga frågor för länsinnevånarna.

Annika Krispinsson (C )

Landstingsstyrelsen och Landstingsfullmäktige
Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.