Förutsättningarna för en utvecklad primärvård måste bli bättre

Under Alliansens år vid makten minskade köerna och tillgängligheten ökade. Under den rödgröna regeringen har köerna växt igen och tillgängligheten har minskat – tusentals personer får varje månad vänta för länge på vård bara i Uppsala län. Centerpartiet lägger därför en miljard i sitt alternativ till regeringens budget på att korta tiden från diagnos till påbörjad eller slutförd behandling. Arbetarbladet 28/4

Långsiktigt lönar det sig att satsa på en väl fungerande första linjens sjukvård. Norge utgör ett bra exempel på detta. På så sätt räcker våra gemensamma resurser längre.  Det handlar om att styra patienter från dyr sjukhusvård till primärvården och det handlar om att minska kostnader för hyrpersonal för regionerna.

Därför måste förutsättningarna för en utvecklad primärvård bli bättre. Svensk primärvård har länge haft stora problem. Det är svårt för patienter att få tid hos en läkare, vilket gör att många söker sig till akutmottagningarna med långa väntetider som resultat. Många patienter upplever också att de inte att de får tillräckligt med information och har svårt att påverka sin vård.

Allt färre svenskar har en fast läkarkontakt. Den viktigaste orsaken till problemen i primärvården är bristen på fasta läkare. Trots en hög läkartäthet är Sverige ett av de sämsta länderna vad gäller fast läkarkontakt i primärvården. Samtidigt arbetar omkring 1000 stafettläkare i den svenska vården, något som kostar landstingen en miljard kronor per år.

Problemen i primärvården går att lösa. I Norge har primärvården stärkts genom att läkare fått möjlighet att driva egna verksamheter i liten skala. Man valde också att ta bort kravet på allmänmedicinsk specialistkompetens hos läkarna och istället ställa krav endast på läkarlegitimation. Motivet var att det är bättre att ha en fast läkarkontakt hos en legitimerad läkare, än en ny läkare varje gång med varierande specialistkompetens. En nyckel till att den svenska sjukvården ska bli mer tillgänglig för människor i hela landet är att bejaka entreprenörskap och möjliggöra små vårdenheter.

Genom att tillåta små personägda vårdcentraler kan det bli attraktivt för svenska läkare att arbeta i primärvården och därigenom öka tillgänglighet och valfrihet. En egen verksamhet ger kontinuitet i mötet mellan patient och läkare och läkare får större möjligheter att påverka sin arbetssituation. Det skulle också göra det enklare att bedriva vård på landsbygden.

Solveig Zander (C)  
riksdagsledamot för Uppsala län

Johan Örjes (C)  
regionråd, Region Uppsala

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.