Uppsala regiongrupp
Centerpartiet lokalt

Glöm inte Lillkyrka

Det är bra att Grillby nu får bättre busstrafik, det är något som jag och Centerpartiet lyfte i senaste valrörelsen. Enköpingsposten 22/4-2017

Däremot är det tråkigt att man inte i samband med detta beslut också tog in behoven för Lillkyrka. Nu blir det så att Lillkyrka förlorar resmöjligheter under delar av dygnet då det idag är möjligt att ta bussen.

Lillkyrka är inte lika stort som Grillby, men det borde finns utrymme att ge också dem som bor där en grundläggande kollektivtrafik också på kvällar och helger. I andra delar av länet har man löst liknande behov med anropsstyrd trafik, det vill säga bussen går bara när det verkligen är någon som vill åka.

Det borde kunna vara en lösning också för Lillkyrka.

Johan Örjes (C)
Regionråd, 2:a vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden