Har distriktssköterskemottagningen något med Trump att göra?

Vi har under förra veckan drabbats av förslag om ytterligare utarmning av regionen utanför de allra största orterna. Utan slutförda utredningar anser S+Mp-styret i Region Uppsala att vården blir bättre om vårdcentraler monteras ner, nattöppna akutmottagningar stängs och distriktssköterskan försvinner. Man säger att andra lösningar ska kompensera för neddragningarna. Men vilka dessa lösningar är, lämnas vi att bara spekulera över.  Upplands Nyheter 17/3-2017

Ett rimligt krav vore väl att det nya är på plats innan det som fungerar tas bort.
Osäkerheten tilltar och tryggheten försvinner. Och detta inom ett område där vi är extra sköra, nämligen när vi eller våra anhöriga drabbas av sjukdom eller olycka.
S+Mp visar tydligt var man egentligen står i landsbygd-stad-diskussionen, nämligen att det är staden som bestämmer villkoren.

Presidentvalet i USA har gjort oss medvetna om missnöjets sprängkraft.
Trump är ju bara en aktör på missnöjets estrader. Andra är le Pen, Orban, Wilders m.fl. ute i Europa. I Sverige är namnet Åkesson.

Just landsbygden, där som här, kan inte längre hantera sin besvikelse över att ständigt förväntas leverera skatt i den mån man har en lön att beskatta. Detta utan att få del av samhällets service. Det gäller inte bara, som under förra veckan, nedskärningen av primärvården i Region Uppsala.  Det gäller också bussarna och skolorna på landsbygden och den njugga inställningen till bygglov vilket ytterligare försvårar att på sikt få ett underlag för en anständig samhällsservice.

Som landsbygdsbo önskar jag att vi alla ska vara uppmärksamma på de strömningar i politiken som nu tycks ha viss medvind. Det krävs att vi utvecklar vår demokrati istället för avvecklar den och som politiker har jag ett ansvar att se till allas behov. Det gäller såväl majoritet som opposition.

Förra veckans dråpslag mot tryggheten på landsbygden i vår region får inte leda till att "trumpismen" i dess olika former får än fler sympatisörer.  Rimligen har S och Mp en del att fundera över utifrån just den aspekten.

Vi på landsbygden får inte låta en nedlagd distriktssköterskemottagning i Morgongåva förleda oss att välja något annat än vårt stabila demokratiska system där fri media är en av grundbultarna.

Låt istället det politiska samhället hantera det som nu i S och Mp:s händer blivit ett problem. En kraftfull opposition kan förhoppningsvis lindra effekterna av S och Mp:s förslag och vid nästa val kan vi mer slutgiltigt välja en politik som förstår både landsbygdens behov och dess styrka.
Centerpartiet har såväl erfarenheten som viljan och verktygen att nå målet att Hela Sverige ska leva.

Per Norstedt (C)
ersättare i regionfullmäktige Region Uppsala

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.