Högt eller lågt blodtryck

För den som börjar bli äldre men fortfarande är frisk kan man rekommendera att man
mäter sitt blodtryck vart femte år. I första hand, om man inte har svår
blodtrycksförhöjning, ska man om det är aktuellt försöka sluta röka, ta
regelbundna promenader, gå ner i vikt om man är kraftigt överviktig, undvika
stress och minska på överdriven salt- och alkoholkonsumtion. Lyckas man med det
kan man ofta avvakta med medicinsk behandling.

 

Jag undrar om inte folks oro för blodtryck och enstaka förhöjda mätvärden bidrar till såväl högre blodtryck som ökad sjukdomskänsla. Ta blodtrycket med ro. Det är inget akut och är det förhöjt kan läkaren hjälpa dig att komma tillrätta med det. Blodtrycket i sig är ingen sjukdom.

Däremot förekommer en del diffusa besvär som trötthet, huvudvärk och yrsel vid såväl högt som lågt blodtryck. Det man vet är att det finns ett samband mellan förhöjt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom, främst hjärnblödning men även hjärtinfarkt, fast det senare är mindre vanligt.

Oftast mäts blodtrycket av personal inom sjukvården. Då blir jag som centerpartist väldigt orolig när majoriteten i landstinget kommer att lägga förslag om förändringar i patientavgifterna. De vill införa en avgift på 150 kr för besök hos till exempel sjuksköterska/distriktssköterska i primärvården. Idag är de besöken avgiftsfria.

Med så pass stor förändring är det väl rimligt att utredning måste göras. Man kan då hoppas att förslaget förpassas till papperskorgen. Det riskerar att bli dyra såromläggningar och blodtryckstagningar för många patienter inte minst för våra kvinnliga fattigpensionärer.

INGA ALM (C) ingående i en rökfri landstingsgrupp

VICE ORDFÖRANDE BEREDNINGEN FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSNEDSATTA,

ERSÄTTARE I LANDSTINGSFULLMÄKTIGEBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.