I höst är det val igen

Det har väl knappast undgått någon som har undgått att det i höst är dags för val igen. I höstas hade vi ett kyrkoval, ett val som rör de som är medlemmar i Svenska Kyrkan. För mig är kyrkan en kulturhistorisk länk till tidigare innevånare i min socken. Centerpartiet gjorde ett mycket starkt val i hela länet och i min församling, Fjärdhundra fick Centerpartiet över 65 % av rösterna. Upplands Nyheter (2/3-2018)

Detta var en bara en försmak om vad Centerpartiet kan åstadkomma inför höstens politiska val i de tre folkvalda församlingarna, kommun, region och riksdag. Vi måste se till att byta ut majoriteten i alla tre församlingar för att se till att vi vänder den negativa utvecklingen av bland annat centralisering som vi ser idag. Centerpartiet vill istället ha en närodlad politik som flyttar makten och besluten närmare människan.

Efter 3 år av styrelser där S ingår i olika samarbeten är det återigen dags för majoriteter där Centerpartiet ingår som en stor och viktig del av ett nytt styre efter valet. Det är viktigt att vi inte slösar röster på partier som inte kommer in i riksdagen, där riktlinjer dras för hur landet skall styras under mellanvalsperioden.

I region Uppsala tas det nu fram ett nytt miljöprogram, som görs inför varje ny valperiod. I programmet står det bland annat att regionen skall bli fri av farliga gifter och kemikalier. Detta mål är för mig självklart, vad annars kan vi skriva? Men att vi idag använder så mycket läkemedel är för mig svårt att se en giftfri region inom en lång tid framöver. Alla mediciner är på något sätt ett gift som påverkar kroppen olika.

Att vara ”Klimatsmart” är ett uttryck som jag hör allt oftare, det är ett fint ord som idag har kommit att användas på ett mindre klokt sätt. Att använda papper är ett exempel på något som under senare tid blivit något fult, dåligt, miljöbelastande och inte klimatsmart. Ingenting kan vara mer felaktigt. Tvärtom ar det klimatsmart att använda papper, en inhemsk råvara från skogen än miljöfarliga teknikapparater mer än ofta producerade i andra länder långt bort. Dessutom är skogen idag en kolsänka som faktiskt skapar arbetstillfällen och tillväxt samt inbringar mer skatteintäkter i hela landet.

Det kommer behöva många politiska reformer efter valet och vi i Centerpartiet står redo att genomföra dem.

Lars-Olof Legnerfält
Ersättare i regionfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.