Klarar sig mänskligheten utan antibiotika?

Det finns en hotbild mot människan, som om vi inte tar den på allvar kan förstöra förutsättningarna för hela mänskligheten. Den frikostiga användningen av antibiotika till lantbruksdjur globalt sett utgör en risk för att antibiotikaresistens blir det som slutligen utplånar mänskligheten, resistensen har pekats ut som ett av de allvarligaste hoten mot mänskligheten av World Health Organisation, FN:s hälsoorgan. Upplands Nyheter 15/12-2017

Det är inte länge sedan som antibiotikan uppfanns vilket resulterade i att vi kunde utplåna många sjukdomar. Idag, när den globala användningen är utom kontroll, är det som att cirkeln sluter sig och trots att vi idag har antibiotika så går vi med rasande fart mot en population av bakterier med antibiotikaresistens som gör att vi åter inte kan bota vanligt förekommande infektioner som vi drabbas av. Och vi gör det med öppna ögon. Situationen är särskilt allvarlig eftersom antibiotika är livsnödvändigt i den moderna sjukvården. Effektiv antibiotika är en förutsättning vid exempelvis cancerbehandlingar, transplantationer och operationer som innebär en ökad infektionsrisk. Vi måste tyvärr börja se antibiotika som en ändlig resurs!

Men det finns en ljus sida, när vi konsumerar mat som är producerad av våra svenska bönder vet vi att djuren har mått bra och håller sig friska vilket medför en minimal användning av antibiotika. Sverige tillsammans med Norge o Finland tillhör de länder i Europa som använder minst antibiotika i livsmedelsproduktionen (Sverige minst i EU). Svenskt jordbruk håller landskapet öppet när djuren får beta vilket är oerhört viktigt, inte minst för den biologiska mångfalden, för jobben och en levande landsbygd som ger oss säkra livsmedel med god smak. Tänk på det vid köp av mat i affären, eller gör som Björn Olsen säger, ”sluta köp importerat kött”! Björn Olsen är professor och infektionsläkare vid akademiska sjukhuset som är mycket bekymrad över utvecklingen mot antibiotikaresistens.

Per Edstam (C)
Ersättare regionfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.