Kompetensförsörjningen måste lösas

Uppsala län och hela landet står inför stora utmaningar i kompetensförsörjningen. Det kommer att bli en stor brist på arbetskraft på grund av en stor generationsväxling med många personer som går i pension. Det är även redan idag stor brist på viss arbetskraft inom flera olika yrkessektorer från lastbilsmekaniker, gruvarbetare och kockar till förskolelärare, undersköterskor och vårdbiträden det är flera yrken som kommer att vara bristyrken under en lång tid framöver. Upplands Nyheter (23/2-2018)

Det är mycket viktigt att vi lyckas lösa dessa problem annars kommer inte välfärden kunna fungera lika bra. Bland annat måste flyktingarnas kunskaper inventeras i ett mycket tidigare stadium. Idag tar det också för lång tid för asylsökande att påbörja undervisning i svenska och samhällskunskap under väntan på uppehållstillstånd.

Idag ger vi människor som har flytt från krig och elände en fristad. Att vår integrationspolitik inte har gjort tillräckligt för att få fler i jobb kan vi inte lasta de individuella flyktingarna för. Många av asylsökande har upplevt fasansfulla händelser och vi måste vara beredda att inte bara ge uppehållstillstånd utan även hjälpa folk att bearbeta sin traumatiska upplevelse. Framför allt vi måste hjälpa barn och ungdomar för att bli hela igen. Gör vi det minskar utanförskapet i vårt samhälle.

Min vision är att skapa en gemenskap där alla behövs. Vilket innebär en gemenskap där alla kan göra positiv skillnad. Det är en skarp kontrast till en utveckling där vissa behövs och andra blir över. Vårt samhälle har råd att ge fristad till människor på flykt från krig och förföljelse. Men vi måste bli bättre på att integrera alla.

Jag måste erkänna att jag är upprörd över den senaste tidens rapporteringar om att internationella studenter som har bara några månader kvar till sina examina utvisas. Det skadar Sveriges rykte. Vi i Centerpartiet anser att hanteringstiden av visum, uppehållstillstånd måste förkortas och beviljas för hela studietiden.

Flera internationella studenter har missat sina platser på universitetet på grund av att det tar för lång tid att få visum. När de sökande studenterna kan visa att de har tillräckliga medel för att bekosta sin studie, uppehälle och återresa ser inte jag anledning att krångla till det från migrationsverket.

Om vi förbättrar integrationen skapar vi stora möjligheter att skapa ett bra samhälle med gemenskap och samtidigt lösa våra framtida rekryteringsutmaningar i bland annat sjukvården.

Aranka Botka Ncomo (C)
Ledamot i Regionstyrelsen och Vårdstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.