Kultur på recept

Inget är nytt under solen, känns begreppet igen? Landstinget
skall på försök under några veckor i höst, på två platser i länet prova och
utvärdera ”Kultur på recept". Vad är nytt? Att Landstinget vill prova
något annat än bara läkemedel är ju bara bra, och utvärderingen hoppas jag
leder till ett ny tänk och värdefulla erfarenheter.

 

För några år sedan var jag på ett seminarium som handlade om
kulturens betydelse för ett utvecklande samhälle i balans. Det kunde inte nog
framhållas att ett rikt kulturliv var något som alla samhällsplanerare måste
beakta. Ett rikt kulturliv är inte enbart de stora salongernas utbud utan även
en aktivitet i någon bygdegård är nog så värdefull.

Kulturell allemansrätt i hela länet är något som vi inom
centerpartiet slår vakt om. Så kultur på recept är en bra början till ett
rikare liv för många.

En annan sak är "Grön terapi" något som Doktor
Westerlund i Enköping för 100 år sedan blev världsberömd för och otaliga är de
vitsord som kommit oss till del som lyssnat till någon föreläsning som hållits
av någon från Doktor Westerlundsällskapet, en programpunkt som jag
rekommenderar vid någon
kulturaktivitet i er bygd.

Lars-Olof Legnerfält (C)

Ersättare i landstingsfullmäktigeBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.