Lägg inte ned vårdcentralerna

Vårdcentralenär basen för vården. Det är dit man som patient
ska söka sig i första hand och det är där som mycket av behandlingen av våra
vanligaste sjukdomar sker. Tyvärr är Sverige ett land där mycket av vården sker
på sjukhus och Uppsala län ett län som även med svenska mått är väldigt
sjukhusfokuserat.

 Det är ingen tvekan om att det behövs en förstärkning av
vårdcentralerna i vårt land och i vårt län. Detta finns det en bred enighet om,
över blockgränser och relativt brett i den svenska vården. Ändå händer väldigt
lite.

Det är därför dags att nu på allvar bredda uppdraget för
vårdcentralerna i vårt län. Tillsammans med övriga partier i Alliansen vill vi
se en överföring av ansvar och resurser från sjukhusvården till
vårdcentralerna. Därför har vi också i vårt budgetförslag flyttat pengar från
sjukhusvården till primärvården, för att på så sätt stödja en diskussion om
vilken vård som bäst bedrivs utanför sjukhusen. Det handlar om att föra vården
närmare människorna och få den effektivare.

Från Centerpartiet ser vi också ett behov av att stärka
möjligheten för vårdcentraler på mindre orter. Det finns idag ett antal
vårdcentraler och filialer på mindre orter där det naturliga underlaget i form
av invånare är betydligt mindre än i de större tätorterna i länet. Det är lätt att
inse att det innebär en tuffare uppgift och här behöver ersättningssystemet
utvecklas. I Centerpartiets alternativa budgetförslag i landstinget finns en
särskild satsningsom gynnar dessa vårdcentraler på mindre och medelstora orter.

Tyvärr är signalerna från de styrande i landstinget
betydligt mer negativa till vårdcentraler. I vårt län har tjänstemän, men också
miljöpartister, och kanske även Socialdemokraterna, börjat tala om att det ska
vara minst 10 000 listade på en vårdcentral. Det skulle innebära en massiv
nedläggning av vårdcentraler i vårt län. I Östhammars kommun finns det inte en
enda vårdcentral som har så många listade, inte heller i Heby kommun eller
Älvkarleby kommun. Många andra vårdcentraler har också betydligt färre än 10
000 listade.

Risken är uppenbar att vi under de högst två och ett halvt
år som är kvar av Socialdemokraternas och Miljöpartiets styre i landstinget
kommer att få se förslag på sammanslagningar och stängningar av vårdcentraler.

Från Centerpartiet anser vi att det är viktigt att det finns
vårdcentraler även i de medelstora orterna och att de filialer och
distriktssköterskemottagningar som finns får finnas kvar. Jag kan lova att
förslag om nedläggningar kommer att mötas av ett kraftfullt, hårt och
långvarigt motstånd från Centerpartiet - vare sig nedläggningshotet drabbar
Örsundsbro, Östervåla eller Österbybruk.

Johan Örjes (C)

OppositionslandstingsrådBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.