Lägg inte ner mottagningen i Morgongåva

Det är helt fel väg att stänga distriktssköterskemottagningen i Morgongåva och primärvårdsakuterna i Tierp och Östhammar. Det finns en bred politisk enighet i Region Uppsala att stärka primärvården och dess uppdrag. Helt i enlighet med tankarna i den statliga utredningen Effektiv vård (SoU 2016:2), där primärvården föreslås få ett tydligare och utökat hälso- och sjukvårdsansvar. (Sala Allehanda 15/3-2017)

Men den politik som Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu presenterar går i helt motsatt riktning.

Förslaget att stänga mottagningen och primärvårdsakuterna kom helt plötsligt och man forcerar fram ett beslut utan möjlighet till någon som helst dialog. Även om misstanken att distriktssköterskemottagningen egentligen redan i praktiken varit nerlagd sedan den stängdes i oktober 2015, så har det rödgröna styret mörkat i frågan och beskedet har varit att den bara har varit tillfälligt stängd. Men nu ska den alltså stängas på riktigt samt att befolkningen i norra länsdelen kommer att sakna möjlighet att uppsöka vården akut dygnet runt, något som finns i övriga länsdelar med Akademiska sjukhusets akutmottagning och akutmottagningen vid Enköpings lasarett.

Detta utan att man involverat oppositionen i Region Uppsala – i varje fall har vi i Centerpartiet inte fått veta något innan pressmeddelandet gick ut om stängningen av mottagningen samt nattstängningar av akutmottagningarna i Östhammar och Tierp.Det formella beslutet om detta kommer att tas på Vårdstyrelsen den 30 mars.

Det som är extra förvånande är att det är så bråttom att springa i fel riktning. Vid senaste sammanträdet med Vårdstyrelsen beslutade man att tillsätta en utredning om primärvårdens roll i framtidens sjukvård inom Region Uppsala. En delrapport ska lämnas i maj och en slutrapport i oktober. Utredningsuppdraget utgår uttryckligen från inriktningen i den statliga utredningen Effektiv vård, det vill säga bland annat att stärka primärvårdens uppdrag

Det lämpliga är att genomföra utredningen för att sedan ta ställning till hur vården ska organiseras.

Regionens politiska ledning har inte heller följt den process som finns för samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner. Man struntar i de formella processer som finns. Men det värsta är att man helt glömmer att föra en diskussion med medborgarna.Stoppa förslaget. Gör om och gör rätt. Presentera ett förslag som följer inriktningen i utredningen Effektiv vård.

Inse att medborgarna är en tillgång, och inte motståndare. Självklart ska det vara möjligt att komma akut till vården också om man bor i Tierp eller i Östhammar. Lika självklart som att distriktssköterskemottagningen i Morgongåva behöver finnas kvar.

Annika Krispinsson (C) Ledamot Regionstyrelsen och Regionfullmäktige i Uppsala län

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.