Måste ”tanter” ha vänner för att överleva i vården?

Jämställd vård

Ofta sägs det att man måste vara frisk för att kunna vara sjuk. Resultatet blir att den sjuke istället får ta hjälp av anhöriga. Upplands Nyheter (5/1-2017)

Gamla män får hjälp av sina fruar. Men när fruarna blir gamla och sjuka har kanske männen redan gått bort. En kvinna med infektion sökte akuten. Läkaren ville lägga in henne, men det fanns inga vårdplatser. Den antibiotika kvinnan skulle ha gavs inte i tid på grund av den höga arbetsbelastningen. Efter 17 timmar på akuten avled kvinnan. IVO-anmälan förtäljer inte om kvinnan var ensamstående men att vara sjuk och ensam är mycket riskabelt.

När sjukvården sviktar krävs ombud som vakar över att den sjuke får vård, undersökningar, läkemedel, operationer och rehabilitering.

Ska det krävas att ”tanter” har läkarkompisar som på sin fritid läser igenom alla journaler, sätter sig in i deras fall och pressar sjukvård och kommuner till att göra sina jobb? Just de jobb som vi gemensamt finansierar med våra skattepengar?

Om svaret på dessa frågor är ja, är det dags att vi omedelbart anställer läkare för ändamålet.

Ett slags jourhavande ombud för ”tanter”. För alla de tusentals sjuka kvinnor som inte råkar känna någon läkare personligen ska väl inte ha sämre vård än någon annan?

Eller så lägger vi de pengar som ”tantombud” skulle kosta för att rusta upp sjukvården i stället. Att avlida efter 17 timmars utebliven behandling på akuten visar att patientsäkerheten är lika befintlig som kejsarens nya kläder. Men att det varje stund på dygnet ligger ensamma äldre kvinnor i korridorerna på landets akutmottagningar är däremot ett faktum. Sjuka eller med smärta, ledsna, rädda, ibland förvirrade.

Vem bevakar dessa kvinnors intressen?

I Uppsala län finns idag ca 30 000 personer över 80 år. Inom drygt tio år beräknas antalet fördubblas. Att vi lever allt längre är en fantastisk utveckling. Många lever också friska långt upp i åren. För dem som får ett större behov av kontakt med vård och omsorg är välfärdens utformning viktig. Det är viktigt att vården hänger samman så att ingen patient faller mellan stolarna.

Centerpartiet anser att alla, oavsett ålder eller vårdbehov, måste ges möjlighet att vara delaktiga i och kunna påverka den egna vården.

INGA ALM (C) ingående i en rökfri regionfullmäktigegrupp
VICE ORDFÖRANDE BEREDNINGEN FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERFRÅGOR,
ERSÄTTARE I REGIONFULLMÄKTIGE

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.