Mats Lundborg har rätt

llektivtrafiknämnden var inte enig när bussförbindelserna till Biskolps Arnö försämrades. (UNT 3/10-2017)

Jag förstår att Biskops-Arnö folkhögskolas rektor Mats Lundborg är kritisk till hur det gick till när Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslutade att försämra trafiken på linje 895, den man kan ta till och från Biskops-Arnö. Beslutet togs utan en ordentlig dialog vare sig med berörda kommuner, verksamheter eller resenärer och efter en mycket grund analys.

Det bör betonas att det inte var en enig nämnd som ställde sig bakom beslutet. Från hela Alliansen i Kollektivtrafiknämnden var vi mycket kritiska till hanteringen och ville därför låta UL göra om och göra rätt och genomföra samråd och en ordentlig analys före beslut. Tyvärr fick vi inte stöd för det i Kollektivtrafiknämnden. Från Centerpartiet och Kristdemokraterna i nämnden valde vi då att rösta nej till bland annat försämringen på linje 895.

Tyvärr har det hänt tidigare att man från de styrande drivit igenom förslag, trots att vi varnat för bristfälliga underlag. Det behöver bli bättre ordning och reda i beslutsfattandet, så att beslut om förändringar tas utifrån ett bra underlag där de som berörs har haft chansen att framföra sina synpunkter.

Johan Örjes (C)
2:e vice ordförande Kollektivtrafiknämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.