Mera medborgardialog

"Medskapande handlar om att i handling bekräfta att
människor inte är passiva mottagare av service - att de har tillgångar och
kompetens som kan bidra till att förbättra en välfärdstjänst.” Citatet är
hämtat från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) hemsida, under rubriken
Brukare och patienter som aktiva medskapare.Medskapande är ett vinna-vinna koncept, både medborgare och
politiker tjänar på att involvera medborgarna i att bygga vår välfärd. Hos oss
alla medborgare finns en enorm bank av erfarenheter och kunskap om hur vår
välfärd fungerar, vad som kan förbättras och hur det skulle kunna förbättras.
Att tillämpa medskapande är smart, riktigt smart. Bättre att göra rätt från
början än att göra något som man tror blir bra och sedan behöva göra om.
Dessutom ger delaktighet i politiskt styrda verksamheter tillit till vårt
demokratiska styrsystem.

Medborgardialogens syfte är att ge en kompletterande bild
till tjänstemännens underlag vid politiska beslut i kommuner och landsting. Medborgardialog
är således en form av demokratiskt medskapande av vår gemensamma välfärd.
Medborgardialog kan föras på många nivåer och flera olika metoder kan användas,
allt ifrån webbenkäter till cafédialoger med politiker (som har rollen som
mötesledare) som samlar in medborgarnas åsikter i en specifik fråga som sedan
mynnar ut i ett politiskt beslut.

Men det är väl det vi har politiker till?, blir ofta den
direkta responsen. Jo, visst, politikernas roll är att med mandat från
medborgarna verka som möjliggörare för de politiska visionerna som önskas
utifrån partitillhörighet. Men varför inte ta hjälp av medborgarna på vägen mot
visionen? Medborgardialog kan ha olika nivåer av medbestämmande där den högsta
nivån innefattar deltagande i själva beslutsfattandet. Högsta nivån för
medbestämmande är således folkomröstning, men det är en sällsynt företeelse.
Vad är då medskapande genom medborgardialog? Och vad är vitsen om inte
medborgarna får folkomrösta? Typexemplet i dessa sammanhang är att politikerna
bestämmer att det ska byggas en park. En påse pengar avsätts för bänkar,
sandlådor, gungor med mera. Politikerna bjuder in medborgarna för att ta reda
på hur pengapåsen ska användas. Sedan möbleras parken enligt medborgarnas
förslag. Parken möbleras av dem som var tänkta att nyttja den. På det viset
säkerställer politiken att syftet med parkinvesteringen kommer att uppnås. Det
kräver att politiken agerar proaktivt med en strategi för att uppmuntra till
medborgardialogsdeltagande hos dem som varit tänkta att nyttja parken.

Medborgardialog kan appliceras i de flesta frågor som på
något vis behöver beredning inför politiska beslut. Det handlar om att få
värdefulla perspektiv i början av processen istället för att ta emot kloka
synpunkter i efterhand. Det handlar om att se medborgarna som aktiva medskapare
med värdefull kunskap som kan hjälpa till i beredningen av politiska frågor så
att det blir rätt från början. Det är en vinna-vinna lösning för medborgarna,
oss politiker och demokratin.
Sara Sjödal (C)

Ledamot i Regionfullmäktige samt ledamot i Sjukhusstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.