Nära vård för alla

För en vecka sedan släppte Centerpartiet sitt förslag till vårbudget. Budgeten innehöll flera förslag föratt motverka otryggheten i samhället och att stoppa den regionala och socialklyvningen av Sverige. En viktig del av detta är en satsning för att korta vårdköerna och göra vården mer tillgänglig i hela landet. Upplands Nyheter (5/5-2017)

Efter att den rödgröna regeringen valde att ta bort alliansens kömiljard, har köerna för att träffa allmänläkare på vårdcentralen återigen börjat växa. I den samlade primärvården i Uppsala län var det 15 procent som fick vänta längre än den lagstadgade maxtiden sju dagar på att träffa en läkare. Denna väntetid skiljer sig också beroende på var i landet man befinner sig – men också mellan olika vårdcentraler. 

I Uppsala län är privat drivna vårdcentraler generellt betydligt bättre på att hålla nere väntetiderna än de offentligt drivna. den. Av de 15 vårdcentraler som hade bäst tillgänglighet hösten 2016 var bara tre i offentlig regi! Av de 15 vårdcentraler med sämst tillgänglighet var bara fyra privat drivna.

Centerpartiet vill korta tiden från diagnos till att man blir frisk. Därför väljer vi att satsa en miljard om året i statsbudgeten på att öka tillgängligheten till vården för alla. Tillgänglighetsmiljarden innebär att de landsting som erbjuder patienten kontakt med läkare inom tre dagar får en summa pengar. Detta är en skärpning från de sju dagar som den nationella vårdgarantin är idag. Summan kan även bli större för de landsting som uppfyller kraven på snabbhet i den tid det tar från diagnos till slutbehandling och återbesök.

Även om mer pengar från staten är bra, behövs det också större förenklingar i det statliga regelverket för att ge förutsättningar för en mer tillgänglig vård. En sådan är att det måste bli lättare för enskilda läkare att öppna upp och driva mindre personägda vårdcentraler. Det måste finnas en mångfald av olika för att man ska känna sig trygg och veta att vården finns nära när den behövs. Helt avgörande för att öka tillgängligheten i primärvården är att komma tillrätta med bristen på personal på vårdcentralerna. Trots att Sverige har hög läkartäthet är Sverige ett av de sämsta länderna på att erbjuda en fast läkarkontakt. Det är inte hållbart att som idag lista sig på en vårdcentral som endast bemannas av stafettläkare.

I Uppsala län behöver vi se över våra regler och ersättningssystem för att möjliggöra för mindre vårdcentraler, framför allt på mindre orter.

Centerpartiet har ett helt batteri med åtgärder för att komma till rätta med väntetiderna och tillgängligheten inom primärvården. Vi ser dessa åtgärder som något avgörande för att bryta den sociala och regional klyvning vi nu ser i Sverige.

Johan Örjes (C) regionrådBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.