Närodlad Integration

 Just nu arbetar jag på en skola i Enköping där det går många barn med invandrarbakgrund. Det är bra att kommunen och skolan satsar på att eleverna ska lära sig svenska så fort som möjligt, eftersom språket är en så oerhört viktig nyckel för att komma in i det svenska samhället. Eleverna kommer från flera olika länder och har flera andra och olika språk med sig i bagaget, så det blir undervisning i mycket små grupper till att börja med. Det måste få ta tid så att man är säker på att samtliga elever förstår. Flera elever lär sig svenska mycket fort, medan det tar längre tid för andra. Det är därför det är så viktigt att det finns både flera lärare och även stödpersoner som finns till hands och hjälper till i klasserna under lektionstid och även på raster. Upplands Nyheter (16/2-2018)

Datorer har blivit ett mycket användbart verktyg för många av dessa elever. De kan söka fakta på olika språk. Man behöver inte längre ha en tolk i varje klassrum, vet man inte vad ett svenskt ord betyder, kan man oftast få betydelsen på sitt hemspråk genom en lätt sökning på datorn. Många elever lär sig språket genom att titta på filmer på sitt hemspråk och sedan lyssnar på samma filmsnutt men på svenska. Ibland gör eleverna tvärtom för att de ska lära sig att lyssna på det svenska språket. De flesta av eleverna är mycket skolmotiverade och vill lära sig svenska så fort som möjligt därför är det viktigt att det finns olika nivåer på undervisningen så att de som behöver extra stöd får det och de som behöver mer utmaning får det. Desto tidigare man lär sig svenska desto bättre kommer man även bli integrerad i det svenska samhället. Det är språket som är nyckeln till jobb och integration.

Många av barnen har varit med om traumatiska händelser i sina hemländer och behöver hjälp med att bearbeta dem. Det är därför viktigt att elevhälsan i skolor, socialtjänst i kommuner och sjukvården i regioner och landsting samverkar för att tidigt upptäcka och behandla de barn som behöver. Vi som är vuxna i Sverige idag har fått växa upp i ett land med mångårig fred. Därför kan det vara mycket svårt för oss att ta till oss de hemskheter som de berättar om. Många barn har exempelvis sett någon eller några bli skjutna eller skadade på något sätt.

Det är även viktigt att vi hjälps åt och skapar en trygg plats för alla elever i skolan. Det gäller särskilt de elever som kommer från ett annat land som kanske inte har någon kompis alls i skolan. Ingen elev ska känna sig utanför eller utsatt vi måste ta hand om varandra och se till att vartenda barn och varenda elev får en bra start i livet.

Ingegerd Andersson
Ersättare i Regionfullmäktige
Ledamot i beredningen för Barn och unga

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.