Nollvision för ungdomskriminalitet

Som jag ser det, finns det två alternativ för våra uppväxande medborgare: Den socialt anpassade och hänsynstagande banan och den kriminella.


Den vanliga karriären

Att välja ”Svenssonlinjen” är för de flesta av oss den naturliga vägen. Men det är inte enkelt för alla. Därför är det så viktigt att stödja på alla sätt de som väljer den långsiktigt bästa och enklaste vägen. Det kan handla om stöd i skolan, uppmärksamhet, hjälp att bryta en negativ tradition, hjälp att bygga nätverk där eleven har en roll som stärker självförtroendet, ekonomiskt stöd. Alltså, vad som än krävs, är det allas vår plikt att se till att möjligheterna är så goda som möjligt för alla som vill välja en normal karriär. I framtiden ska kunna ses möjliga alternativ till jobb. Familj. Ett bra liv. Ett jobb är en av förutsättningarna för detta. Och för att svara upp mot arbetsgivarens krav, är det viktigt att man är anställningsbar. Det vill säga har kunskaperna, intresset och orken.

Se skolan som en möjlighet och inte en skyldighet. Livslångt lärande och nyfikenhet på tillvaron ger så mycket på många olika plan. Och det gäller oss alla. Vi som är äldre måste också inse att ungdomar har en inneboende energi som behöver få utlopp. Och att de har en kreativitet, på gott och ibland ont, som måste beaktas.

Det finns ingen ”förlorad” generation. Alla behövs. Och alla roller behövs. Det handlar inte bara om individernas framtid. Det handlar om vår samlade framtid.

Den kriminella vägen

Väljer man att göra en kriminell karriär får man finna sig i att ständigt kämpa i uppförsbacke. Ständiga och pinsamma förhör. ”Orättvisa” domar. Trista institutioner. Förlorade jular och somrar. Ofta alltför kort liv etc. Samhället kommer att göra det så krångligt det bara går för att det inte fungera för den gruppen. Och när det gäller påföljder för unga i domstolen, finns regelverk svenska och internationella att förhålla sig till. Kunskaper om dessa skulle förhindra att osaklig och skadlig information utlöser drev i media.

Hamnar man snett i skolan eller känner ett grupptryck som inte är bra, ska hjälp finnas till hands utan krångel. Alla har rätt att välja väg för sitt liv och att må bra.

Är det möjligt att bo på landet i Uppland?

I vår del av landet bor det flest människor på landsbygden. Behovet av samhällsservice är lika för alla, men tillgängligheten varierar. På regionnivå har uttryckts en strategi som säger att alla i länet ska ha god tillgänglighet på vård, kommunikationer och kultur mm. På kommunnivå är det inte lika tydligt. I Håbo kommun säger man i sitt strategidokument att boende utanför tätort inte kan räkna med samma service som boende i tätorten erbjuds. Detta är anmärkningsvärt. Om hela landet ska leva vill det till att man tänder ljuset och inte släcker ner.

Hur ser det ut i din kommun? Hur prioriteras dina behov och frågor?

Valet av lokalpolitiker sker i samma veva som till riksdagen, nästa år. Det är viktigt att du i god tid skaffar dig information om hur dina lokala makthavare ser på dina frågor. Vi som är satta att ta tillvara allmänhetens intressen och skapa ett samhälle som passar de flesta, lyssnar på dig. Du är viktig. När politikerna vet hur väljarna vill ha det, kan de förse tjänstemannaorganisationen med styrmedel som driver skutan i rätt riktning. Och de olika partierna har sitt sätt att se på hur samhället bäst ska byggas. I vårt parti vill vi att det ska vara balans mellan tätorten och landsbygden. Att människor ska kunna bo där de helst vill. Och då måste servicen fungera. Skolan, kommunikationerna, vården och kulturen är några faktorer som är avgörande för var man kan bo och leva.Bernt Sahlberg (C )


Ledamot i Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration

Ersättare i Regionfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.