Ökad folkhögskoletillhörighet för norra länsdelen

Jag lade för ett år sedan en motion till
landstingsfullmäktige där jag föreslog att en filial till vår folkhögskola på
Wik öppnas även i den norra länsdelen. Förslagets syfte är att göra våra folkhögskoleutbildningar
mer tillgängliga för alla länsbor. Nu har frågan utretts och det är dags att
debattera frågan i fullmäktige. Det rödgröna styret i landstinget föreslår ett
avslag på förslaget och vill istället att landstingsfullmäktige uppdrar kulturnämnden
- att undersöka intresse och förutsättningar för att starta en mer
"flexibel folkhögskoleutbildning" i länet.Sedan när ville någon elev inte ha en flexibel
utbildning som ger ökade möjligheter för bättre anpassning till de individuella
studieförutsättningarna? Åtminstone kunde det rödgröna styret uppdragit sina
rödgröna ledamöter i kulturnämnden "att göra folkhögskoleutbildningen i
länet mer flexibel". Det verkar som att de rödgröna vill ge sig själva mer
pappersjobb, ledamöterna i kulturnämnden sitter ju också i
landstingsfullmäktige.

Folkhögskola är en skolform som många gånger visar sig
ha goda resultat för elever som har bristfälliga betyg från grundskolan eller
gymnasieskolan. Att den föreslagna filialen i norra länsdelen ska erbjuda
allmänna behörighetsgivande kurser är av högsta prioritet. Efter genomförd
allmänbehörighetsgivande kurs får eleven ett studieomdöme (sjugradig skala) som
ger behörighet för att söka in till högre studier. Folkhögskola kan vara just
den skolform som är nyckeln till innanförskap i vårt samhälle oavsett anledning
till utanförskap. För de elever som av någon anledning har ett ofullständigt
studieresultat från gymnasiet i kombination med drömmar om en framtid i ett
yrke som kräver akademisk utbildning, till exempel sjuksköterska, är
folkhögskoleutbildning en möjlighet till ett framtida drömjobb.

Jag konstaterar att det rödgröna styret i landstinget
inte har viljan eller kraften att ta beslut om att öka folkhögskoletillgängligheten
för alla länsbor. Förslaget urvattnas nästan totalt och bollas istället runt
för syns skull i den byråkratiska organisationen för att det ska se bättre ut
än om de rödgröna rakt och ärligt säger nej för att de anser att det blir för
jobbigt att genomföra förslaget då prioriteringar behöver göras. De rödgröna tragglar
hellre på i gamla hjulspår än att ge sig ut på nya vägar. Enkelt och lättjobbat,
men de kommer inte hitta nya vägar för att nå bättre och högre mål med samma
kärra. De rödgröna väljer medvetet att tacka nej till en chans att minska
utanförskapet i vårt samhälle.

Sara Sjödal (C)

Ledamot i landstingsfullmäktigeBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.