Patienten medskapare i vården

På denna plats, med artiklar från Landstinget, har de
senaste handlat om neddragningar i vården på grund av personalbrist, läkare,
sjuksköterskor Specialistvården. I många fall kan inte vårdgarantin
säkerställas. För patienter med stora vårdbehov och många vårdbesök innebär det
långa resor och planering för hela dagars bortavaro Dessa problem är inte specifika för Uppsala län utan är en tendens i hela landet. Så frågan är hur detta kan avhjälpas.

 Utbilda mer vårdpersonal, ja, men i förhållande till andra länder i vår omgivning har vi fler läkare per capita.Vi har god utbildning för övrig m.fl. och nu senast psykologer. Denna brist leder till längre väntetider och stängda mottagningar, både inom Primärvården men speciellt till personal, även då löneutvecklingen är långsam och god standard på vården.

Svaren och ideerna är många. Vissa har förordats mer än andra här i länet. Vid flera seminarier och sammankomster har det framkommit tydligt att vi lär tänka om, eller tvärs om. De stora sjukhusen skall ägna sig åt akutvård och specialistvård med spetskompetens inom vissa områden.

Den övriga vården skall flyttas ut nära patienten, bli mer närvård och egen vård. Patienten i den mån möjligt bli Medskapare till sin egen vård.

Det är i detta område som nya innovationer träder in. Det pratas om E-hälsa. E-hälsa är inte bara att läsa sina journaler och boka besök till vårdgivare på nätet utan också att i olika former vara uppkopplad på t.ex Skype från hemmet, för med bild och ögonkontakt genomföra vissa samtal. E-hälsa kan vara behandlingar med lokal assistans, mätinstrument som är kopplade till vårdgivaren som larmas när värdera förändras. Ett pilotprojekt har genomförts med hjärtsviktspatienter som har kollat sin vikt hemma varje dag, i stället för att besöka en vårdgivare. Det har utfallit väl. Ju mer patienten är engagerad, informerad om sin behandling och får ge egna förslag desto bättre vård. Det gäller speciellt patienter med kronisk sjukdom. En stor grupp inom detta område är diabetikerna. De känner sin sjukdom bäst, de vill vara Medskapare av sin vård. Stora framsteg görs så att vård kan flyttas närmare patienten och till och med bli egenvård.

Patienten i Centrum. Helt i linje med Centerpartiets Närvårdande politik

Kristina Freerks (C L

Vårdstyrelsen


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.