Rapport från Centerpartiets kommundagar i Göteborg

En liten rapport från Centerpartiets kommundagar i Göteborg
3 - 5 februari 2017.
Centerrepresentanter från hela vår organisation, CUF,
Centerkvinnor och övriga Centerpartister samlades på ”kommundagarna” i Göteborg
för att dryfta bland annat miljöfrågor, äldreomsorg och ny teknik som kan
underlätta för många med olika funktionsnedsättningar! Centerpartiet kämpar för
att vi ska få en giftfri vardag!Många av våra barn, ungdomar och även vuxna tycker om att spela och leka på konstgräsplaner. Konstgräset innehåller granulatet, små, små Micro plaster som för mycket metaller ut i våra vattendrag, där djuren får i sig dem. Microplaster är plastbitar som är mindre än 5 mm! Musslor, fiskar och andra djur som filtrerar vattnet, för att komma åt sin föda, får samtidigt i sig och på sig. 140 ton granulatet kan det finnas på en fullstor konstgräsplan! En konstgräsplan håller ungefär 10 år! Cellulosa från träden kan användas lika bra och är ett bättre miljöval!

Inom äldrevården och sjukvården kan den nya tekniken med I PAD (läs-platta) och mobiler vara ett komplement för att kunna hålla kontakten med sina nära och kära, men också få en bra kontakt med 1177, Vårdguiden. Möjligheten att använda den nya tekniken, kan aldrig ersätta den mänskliga kontakten med anhöriga, släktingar, vänner och vårdgivare!

Men I-PAD, dator, mobil och TV är till hjälp för att kunna känna sig lite piggare och att kunna nå den man behöver och att kunna ha kontakt med yttervärlden! Det är viktigt för tillfrisknandet och välbefinnandet att få ha och använda det man är van vid!

Jag vill ge en eloge till lasarettet i Enköping som har lyckats komma igång så bra med bl.a. ”Sjukhusanknuten hemsjukvård” och att det finns ett samarbete mellan Akademiska Sjukhuset och lasarettet i Enköping för att hitta rätt vårdnivå.


Ingegerd Andersson (C )

Ersättare i Regionfullmäktige


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.