Rödgrön sjukhusstyrelse utan koll

Den 9 november hade Sjukhusstyrelsen i Region Uppsala sammanträde. Då beskrevs att Akademiska sjukhuset nog skulle gå med ett underskott på 25 miljoner kronor, en helt ny uppgift när man från det rödgröna styret i regionen stolt proklamerat att Akademiska sjukhuset fått ordning på ekonomin. Så var det alltså inte – nu befarades att det ändå skulle bli ett litet underskott. Upplands Nyheter (24/11-2017)

Ingen stor sak kanske, men att få plus i Akademiska sjukhusets ekonomi har varit tydligt prioriterat från minoritetsstyret. Man har höjt ersättningen kraftigt till Akademiska sjukhuset och man har dessutom, i bred politisk enighet, ändrat ersättningssystemet. Tidigare fick Akademiska sjukhuset en stor del av sin ersättning också för patienter från Uppsala län i förhållande till vilken vård de producerade, nu får de en fast ersättning i stort sett oavsett hur mycket vård de genomför. Tidigare underskott för Akademiska sjukhuset har till betydande delar berott på att de inte utfört vad som förväntades av dem – underskottet på Akademiska sjukhuset resulterade då i sin tur ett överskott i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Den ordningen innebar problem och fungerade inte bra, men det är viktigt att komma ihåg den skillnaden när Akademiska sjukhusets resultat jämförs över åren.

Mindre än en vecka efter Sjukhusstyrelsens sammanträde kom det så ett pressmeddelande från Akademiska sjukhuset. De hade nu upptäckt ett stort fel. Sjukhuset hade skickat för höga fakturor för den vård de utfört för patienter från andra delar av landet. Och det handlade inte om småpengar. senare var det tydligt att situationen var betydligt värre än så – Akademiska sjukhuset gick ut med uppgiften att underskottet skulle bli hela 150 miljoner kronor för 2017. Ett befarat underskott som upptäcktes först när mindre än två månader återstår av året.

Det är naturligtvis ett stort problem att det är dålig ordning på faktureringen, men det värsta är att man har noterat att intäkterna har varit oväntat höga, men inte gått till botten med vad som varit förklaringen. Att intäkterna överstigit budgeten har inte heller lett till att man räknat med ett överskott, utan det beräknade överskottet har använts i verksamheten – det vill säga kostnaderna har tillåtits öka för att man tror att man har överskott också på intäkterna.

Det politiska ansvaret för detta ligger naturligtvis på Sjukhusstyrelsen, framför allt den rödgröna ledningen och naturligtvis ytterst på ordföranden. Akademiska sjukhuset är en förvaltning under Sjukhusstyrelsen och det är den styrelse som har ansvaret för att säkerställa att förvaltningen håller sin budget. Det ansvaret har man inte tagit. Region Uppsala behöver ett nytt ledarskap.

Johan Örjes (C)
Regionråd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.