Så kan krisen lösas

Psykiatri

Barn- och ungdomspsykiatrin i region Uppsala befinner sig i kris. För att lyckas vända trenden med ökad psykisk ohälsa i de yngre åren måste vi kunna göra två saker samtidigt: satsa på och utveckla regionens förebyggande insatser mot psykisk ohälsa och att säkerställa en tillgänglig och bra vård när behov uppstår. Enköpingsposten (16/11-2017)

Idag dröjer det alldeles för länge innan barn och unga får den vård de behöver. Endast två procent av barnen som sökte vård fick det inom vårdgarantins 30 dagar, 98 procent fick vänta mer än en månad. Vi befinner oss i en krissituation. För att skapa möjlighet att komma tillrätta med den akuta krisen vill vi i vår budget satsa 10 miljoner kronor extra på sjukhusstyrelsen under 2018 för att till exempel kunna köpa in utredningar externt och därmed avlasta den hårt pressade barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala.

Samtidigt som köerna blivit längre, mår ungdomar sämre. I den undersökning som Region Uppsala gör bland gymnasieungdomar har andelen gymnasietjejer som säger att det mår bra minskat de senaste åren. Det kan leda till att man presterar sämre i skolan, stannar hemma och i slutändan får svårt att komma in i arbetslivet och hitta sin plats i samhället.

Därför är det förebyggande arbetet viktigt. Vi vill stärka Hälsoäventyrets arbete med psykisk häls hos barn- och ungdomar i länet, så att de kan tala med grundskole- och gymnasieelever om psykisk ohälsa och hälsa. Det är viktigt att bryta stigmat kring psykisk ohälsa och att lära barn och unga hur man exempelvis ska hantera jobbiga känslor och tankar.

Vidare vill vi även se till att det finns ännu mer kompetens om detta vårdområde i regionens primärvård och att det finns ett väl fungerande samarbete mellan skolornas elevhälsa, primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin.

De barn och ungdomar som behöver hjälp bör i så stor utsträcknings som möjligt erbjudas det nära. För oss är det självklart att vården så längt möjligt ska kunna ges inte bara i Uppsala, utan också i Tierp, Enköping och Östhammar. Det är orimligt att behöva åka långa sträckor genom hela länet för att ta sig till sin BUP mottagning. Man måste känna att hjälp finns nära när man behöver den.

Extra resurser behövs nu för att lösa den akuta krisen. Men det är bara om vi samtidigt jobbar mer förebyggande och långsiktigt som vi verkligen kan komma till bukt med problemet att barn och unga idag mår allt sämre. Centerpartiet har de konkreta förslagen för att både lösa den akuta krisen inom BUP i region Uppsala och även jobba långsiktigt och förebyggande med alla barn och unga. Inget barn ska behöva må dåligt och inget barn ska behöva vänta i flera månader för att få hjälp. Samhället har inte råd med att låta dem vänta.

Johan Örjes (C)
Regionråd

Sara Sjödal (C)
Ledamot i sjukhusstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.