Säkrare 263 bortprioriterad

Region Uppsala håller nu på att bestämma hur vägar och infrastruktur i länet ska utvecklas fram till 2030. I det arbetet har Miljöpartiet och Socialdemokraterna valt att prioritera bort väg 263. Det är vägen från Litslena till Märsta via bland annat Varpsund, Erikssund och Sigtuna. Enköpingsposten 23/8-2017

Enligt den studie som gjorts av bland andra Trafikverket 2013 behövdes det ”omedelbara åtgärder, främst för kollektivtrafiken och för att öka trafiksäkerheten för cyklister”. I studien finns förslag om vad som behövdes för att göra vägen säkrare, inte minst för cyklister.

Förslaget omfattar åtgärder från Märsta både till Litslena och till Bålsta. Ska dessa förslag ha en chans att bli verklighet behöver vägen finnas med som ett behov i länstransportplanen. I förslaget till ny plan, som kommer gälla fram till 2030, har Socialdemokraterna och Miljöpartiet strukit bort behoven längs väg 263.

Än så länge är det dock bara ett förslag att prioritera bort väg 263. Jag hoppas att alla som ser behovet av att förbättra säkerheten, främst för cyklister, längs vägen protesterar mot förslaget.

Det måste bli säkrare att cykla, gå och ta bussen även på vägarna utanför centralorterna i hela Uppsala län.

Johan Örjes (C)
Regionråd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.