Samåkningsapp kompletterar landsbygdens resande

Uppsala län har en förhållandevis väl utbyggd kollektivtrafik, men den når inte överallt. Det borde gå det att förbättra tillgängligheten genom att utnyttja modern teknik och delningsekonomi. Upplands Nyheter (21/4-2017)

Det finns mycket busstrafik i vårt län. Längs de större stråken finns det relativt täta turer också utanför högtrafiktider. Detta gynnar också de som bor på landsbygden i dessa stråk, eftersom expressbussar i vårt län i huvudsak utgör komplement till de ordinarie turerna. Detta fungerar bra för dem som bor i närheten av de stora flödena, även om det finns en hel del för att underlätta resandet – inte minst i form av möjligheter att på ett bra sätt ställa ifrån sig en cykel eller bil.

I stora delar av länet finns det också ett mer finmaskigt nät av busstrafik – det är i de områden som UL har hand om den skolskjutstrafik som kommunerna ansvarar för. Genom att dessa turer också är öppna för allmänheten ges en bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken i ett betydligt större område. Dessa turer är dock naturligtvis anpassade efter skolans tider. Det betyder också att många av dessa busslinjer inte har någon trafik eller mycket begränsad trafik under loven. Från Centerpartiet vill vi att man när det gäller dessa linjer ska erbjuda anropsstyrd trafik under loven, det vill säga det ska vara möjligt att åka med bussen, men man måste ringa först och beställa. På det sättet går bussen bara när det verkligen är någon som vill åka, och man slipper onödig belastning på miljö och ekonomi.

I en del andra län finns system uppbyggda med olika former av närtrafik, som är en flexibel form av kollektivtrafik för dem som saknar vanlig kollektivtrafik. Detta bygger dock på att färdtjänsten är samordnad med kollektivtrafiken på den regionala nivån. I grunden är det de fordon som används i färdtjänsten som används. Det betyder också att närtrafiken inte kan användas när det är fullt tryck på färdtjänsten. Det vore bra att få ett liknande system också i Uppsala – men det kommer nog första att kunna ske när kommuner och region enats om att föra samma färdtjänst och kollektivtrafik i en organisation.

Det finns alltså möjligheter att förbättra tillgängligheten för dem som bor på landsbygden. Men frågan är om inte den nya tekniken också ger nya möjligheter. Samåkning är en välkänd idé som med ny teknik kan bli betydligt mer effektiv. På flera håll runt om i Sverige finns det olika samordningstjänster där man med en app i telefonen kan hitta samåkningsmöjligheter. Detta är, och bör nog också vara, privata initiativ. Det finns dock skäl för region Uppsala att engagera sig i att undersöka om det finns något man från den regionala nivån kan göra för att underlätta för olika samåkningstjänster. Region Västra Götaland gör det – det borde också Region Uppsala göra!

Johan Örjes (C)
Regionråd

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.