Samma innehåll i nya kläder

I sin iver att försöka komma in i den politiska värmen och hitta kompisar att driva sin politik tillsammans med så har nu SD lyft en annan fråga än de vi är vana att höra från det hållet. Upplands Nyheter (19/5-2017)

De har börjat att vända sig till nya väljargrupper genom att försöka locka väljare med vårdfrågor. Det känns ju ganska enkelt att börja fokusera på ett område som berör så många och som alla kan relatera till och har en uppfattning om. Här får vi se upp, för det kommer nog framföras en hel del plakatpolitik och lovas allt möjligt för att locka till sig nya väljargrupper. Att vara ett parti i opposition är alltid enklare än att ta ansvar. Att ansvara för ett så sort område som vård och omsorg kräver en balanserad politik och inget resursbehov kommer att tillgodoses genom att peka ut syndabockar enligt Jimmy Åkessons vanliga retorik, var så säker. Här behövs en stark motkraft i den politiska vardagen som styr upp.

De med extrema åsikter behöver bemötas i en fri och öppen debatt. Jag kan inte tro att det är så många svenskar som röstar på SD som inte vill hjälpa människor i nöd. Men tror att de är oroliga för att Sverige inte skall kunna ta hand om ”sina egna” som behöver vård men även oroliga för att sin egen trygghet och säkerhet. Den oron måste tas på allvar och Sverige måste visa att i migrationsfrågan och trygghetsfrågan är det bästa landet att bo i, i hela landet!

Per Edstam (C)
Ersättare Regionfullmäktige

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.