Satsa på vårdcentraler och husläkare

Alunda är en expanderande tätort och bygd i Östhammars kommun. Här finns länets äldsta vårdcentral i delvis samma lokaler sedan 1959. Upptagningsområdet för Alundabygden motsvarar ca 6 000 personer. Vårdcentralen har idag 14 personer i lokaler som är varken tillräckliga eller ändamålsenliga. För en bygds utveckling är en modern och väl fungerande vårdcentral av utomordentligt stor betydelse. Där finns alla yrkeskategorier med läkare, distriktssköterska, sjukgymnast m.fl Därför är Centerpartiets förslag att landstinget tar initiativ så att en ny vårdcentral i Alunda kan se dagens ljus så snart som möjligt.

I Sverige har vi extremt få husläkare. Alldeles för många av tjänsterna bemannas dessutom av tillfälliga hyrläkare. Vad är husläkare specialister på? De ska kunna det mesta om de vanligaste sjukdomarna – förkylningar, urinvägsinfektioner och sårinfektioner. Men även folksjukdomar som åldersdiabetes, astma, KOL, ledvärk, ledinflammationer, hypertoni, hjärtsvikt, hudförändringar och psykiska besvär som ångest och nedstämdhet. Men husläkarna måste även ha kunskap om och känna igen det som är mer ovanligt och alarmerande, så att de kan remittera vidare.

Det en husläkare först och främst ska vara specialist på är att känna sina patienter som enskilda individer. Deras bakgrund, aktuella livssituation och personlighet. Man brukar säga att en husläkare inte behandlar sjukdomar i första hand, utan människor. För att vara en bra husläkare krävs alltså inte bara medicinska kunskaper, utan också en tillit och ett förtroende. Det tar tid att bygga upp, och det är här vi idag har de stora bristerna.

Primärvården bör stärkas och vara navet i sjukvården. Sverige är sämre rustat än många andra länder för att möta behoven hos en åldrande befolkning. Det är vid sjukhusen som kostnaderna skjuter i höjden och att det framför allt är på sjukhusen som antalet läkare ökat. Men produktiviteten är inte särskilt imponerande. 85 procent av svenskarna över 65 år har minst en kronisk sjukdom, något som gör att behovet av vårdinsatser ökar. Dessutom kan vården idag göra så mycket mer, inte minst för sköra äldre.

Centerpartiet tror på att vård med patienten i centrum är framtiden även i det förebyggande hälsovårdsarbetet. Därför vill vi se fler husläkare som trivs med sin roll och sina patienter.


INGA ALM (C) ingående i en rökfri landstingsgrupp

VICE ORDFÖRANDE BEREDNINGEN FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSNEDSATTA,

ERSÄTTARE I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.