Se sambandet mellan hälsa och natur

Bild

Att vara ute i det gröna ger återhämtning och får oss att ladda våra batterier. Nedan ger jag några exempel på praktisk närodlad politik som vi i Centerpartiet är så bra på. Upplands Nyheter (26/5-2017)

Ofta tar det mesta vi gör av vår energi och gör oss mentalt trötta. Därför njuter jag liksom många, många andra av att få möjlighet att påta i jorden i den egna trädgården. Trädgården som inte bara kan skänka skönhet utan också välmående. Det finns vetenskapliga belägg för att så är fallet, och när forskningen visar samband mellan hälsa och natur är den odlade trädgården en solklar plats för återhämtning, läkning och inspiration.

Flera samverkande faktorer gör att vi mår bra i trädgården. När vi är ute i grönskan sjunker halten av stresshormoner samtidigt som blodtrycket sänks. Och eftersom vi rör mer på oss när vi är ute minskar risken för såväl depression som hjärt- och kärlsjukdomar.

Växternas ämnesomsättning, fotosyntesen, avger fytokemikalier. Dem andas vi in och får förstärkt immunförsvar. När vi arbetar med jorden får vi också i oss den goda bakterien Mycobacterium vaccoe, som gör att kroppen tillverkar må-bra-hormonet serotonin.

När man är ensam i sin trädgård uppstår en tystnad som gör att man kanske känner efter inåt, och börjar fundera över sina egna tankar och känslor. Fast om det kommer upp sorgsna saker när man ligger där och rensar ogräs är det kanske vad man behöver. Att gråta en skvätt är inte farligt, det ingår i livet.

För att trädgårdsarbetet ska vara just så rofyllt som det är tänkt, och inte bli en räcka av måsten, är det viktigt att inte jämföra sig med andra. Dessutom måste vi acceptera att det aldrig blir färdigt.

Eftersom vi hela tiden vill bli klara med saker får vi tänka om för växterna fungerar inte så. Så fort man rensat färdigt på ett ställe så har det börjat växa ogräs någon annanstans. Det är bara att finna sig i.

Trädgårdslivet kan bota åkommor, lugna stressade själar och lära oss lyssna inåt. Dessutom är det nästan gratis, och ger inga biverkningar. Frånsett att man kan bli lite ”besatt” av att odla. Men detta är friskvård på flera nivåer. Våra läkare och annan personal måste bli bättre på att i stället för ett recept på medicin skriva ut ett på friskvård.

Alla har naturligtvis inte tillgång till en egen odlingslott även om en del har kolonilotter. Men utevistelse i skog och mark ger också möjligheter att komma i samklang med naturen. Jag vurmar också för att de äldre som vistas i olika boendeformer ska få komma ut och känna vinden rufsa om lite i håret.

INGA ALM (C) ingående i en rökfri landstingsgrupp

VICE ORDFÖRANDE BEREDNINGEN FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSNEDSATTA,
ERSÄTTARE I REGIONFULLMÄKTIGE

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.