Skolskjuts även på lovet

Jag var nyligen på fest i Litslena bygdegård, som ligger vid Skolsta mellan Enköping och Örsundsbro. Det är bara att konstatera att det finns delar av länets landsbygd som har en väldigt bra kollektivtrafik. En buss i halvtimmen en lördagskväll fram till midnatt. Sedan i och för sig glesare, men sista bussen till Enköping går 03:27. Skulle man åka mot Uppsala går sista bussen 02:52.

De goda förbindelserna gäller inte bra Litslena, även om just den bygdegården ligger så den har osedvanligt god kollektivtrafik, eftersom bussarna mellan Enköping och Bålsta också passerar. Länet har en bra kollektivtrafik i de stora stråken även utanför pendlingstider. Bussarna går ofta fram till midnatt, åtminstone i riktning från Uppsala, även på vardagar

Men detta gäller längs de linjer där de stora resandet finns. Det finns också en annan typ av busslinjer. Linjer som egentligen finns till för de behov som finns för skolskjutsar. Linje 147 är ett exempel – den går mellan Knutby och Almunge, men vägen över Faringe. Fyra turer per dag, bara vardagar. Bussen går för att det behövs för skolbarnen. Hade Uppsala kommun själva upphandlat sin skolskjuts, som en del andra kommuner i länet gör, hade den busslinjen inte funnits. Ni är det möjligt också för allmänheten att åka med och den finns med busstidtabell och allt i UL:s system.

Det är naturligtvis bra. Men det finns ett stort problem. Eftersom turen är helt kopplad till skolskjutsen, går inte bussen de dagar som skolan har stängt. Det gäller inte bara helger, utan också under sportlov, påsklov och hela sommaren. Det gör att den kollektivtrafikservice som normalt finns i de områden där dessa busslinjer går, försvinner.

Förklaringen är att resandeunderlaget utan skolbarn är litet. Det kanske skulle vara någon som åker med var tredje tur, oftast skulle busschauffören få vara helt själv i bussen. Det vore inte bra, vare sig för miljön, ekonomin eller de som skulle möta en buss som var ute och körde i onödan.

Samtidigt är det viktigt att utveckla servicen på landsbygden. Från Centerpartiet skulle vi vilja att man började erbjuda möjlighet till anropsstyrd trafik på dessa linjer under loven. Tidtabellen skulle fortsätta att gälla, men bussen skulle inte gå annat än om någon behövde resa just den turen. Den som behöver åka ringer i förväg och berättar, och då går bussen. Förhoppningsvis då med ett något mindre fordon än när den är full med barn.

Från Centerpartiet i landstinget kommer vi i vårt budgetalternativ att presentera en satsning på att förstärka skolreselinjerna under loven. Vi ser det som ännu ett sätt att förbättra möjligheterna att bo och leva i hela Uppsala län.

Johan Örjes (C)

Oppositionslandstingsråd


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.