Stadsdelslasarett eller småskalighet i Uppsala tätort

Uppsala tätort har idag cirka 150 000 invånare. Därtill kommer ytterligare cirka 65 000 invånare i andra tätorter (bland annat Sävja med ca 9000 och Storvreta med ca 6500) och en stor landsbygdsbefolkning (ca 25 000) i kommunen. Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun vilket förvånar många.

I Uppsala planeras nu en utbyggnad av tätorten med ytterligare 50-60 000 invånare de närmaste trettio åren. Främst ska detta ske genom en kraftig expansion i stadsdelarna i stadens södra delar (Eriksberg, Ulleråker och Gottsunda). Den kraftiga expansionen har väckt debatt. Cirka 50 000 invånare i Södra Staden innebär en expansion som motsvarar en hel tätort i samma storleksklass som Halmstad eller Sundsvall som ska rymmas inom en ganska snäv yta.

Centerpartiet har i landstinget (numera regionen) sett det som en viktigt uppgift att värna landsbygdens och de små orternas tillgång till god service. Det är centern som värnar vårdcentraler och distriktssköterskor i Almunge, Alunda, Rasbo och Bälinge bland annat.

När en expansion nu förbereds i Uppsala tätorts södra delar är det angeläget att ta upp en diskussion hur vården ska organiseras och erbjudas. Man kan bygga ut dom befintliga enheterna (bland annat vårdcentralerna i Eriksberg och Gottsunda). Dessa kommer då att mer likna ett mindre lasarett. Det kanske är dags att pröva något annat. Centerpartiets vice ordförande Anders W Jonsson har pekat på möjligheten att i Sverige introducera den norska modellen med små personalägda vårdcentraler. Denna modell blev mycket lyckad i Norge som på fem år lyckades häva en brist på 850 läkare. Kanske något för Uppsala också nu när Vårdstyrelsen i regionen ska sätta fart på planeringen.

Ove Hultquist
Ledamot regionfullmäktige


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.