Stäng inte brukshälsan


Om Brukshälsan i Söderfors stängs kommer Tierps vårdcentral att få en patientbelastning som motsvarar två normala vårdcentraler. Det skriver Aranka Botka Ncomo. Vi i Centerpartiet befarar att nuvarande majoriteten i landstinget i Uppsala län vill centralisera vården på alla nivåer, trots att vi är eniga om att bedriva vården närmare patienterna.

Brukshälsan i Söderfors ska läggas ner. Nuvarande läkare går i pension efter många års arbete. Det finns ingen möjlighet att förlänga avtalet då vårdcentralen inte lyckats rekrytera ny läkare. Brukshälsan har vårdcentraluppdrag och bedriver företagshälsovård.

Centerpartiet och Kristdemokraterna lämnade in ett initiativärende till Vårdstyrelsen med följande förslag:

– Att uppdra till primärvårdsdirektören att öppna en distriktssköterskemottagning i Söderfors som filial till Tierps vårdcentral, med start 1 januari 2017. Beslutet finansieras genom ersättningen med Vårdval Uppsala län.

– Att uppdra till primärvårdsdirektören att bereda inrättandet av vårdcentralsfilial i Söderfors, med verksamhetsstart under 2017. Beslutet finansieras genom Vårdval Uppsala län.

Initiativet från Centerpartiet och Kristdemokraterna avslogs i vårdstyrelsen den 23 november, med motiveringen att primärvården anser att det inte finns förutsättningar att bedriva vård i Söderfors.

Centerpartiet anser dock att det visst finns förutsättningar att bedriva vård i filialform till Tierps vårdcentral. 2400 patienter är listade i Brukshälsans vårdcentral. Sedan tillkommer cirka 300 patienter som är olistade men hör till mottagningens upptagningsområde. Tierps vårdcentral har 16 000 listade patienter, och efter utökning med de 2400 patienterna från Brukshälsan blir det cirka 18 400 patienter – vilket motsvarar två vårdcentraler.

Detta kommer att belasta Tierps vårdcentral. Tillgängligheten kommer att bli sämre om inte personalstyrkan utökas.

Centerpartiet anser att vi nu måste ta nya tag och tänka om. Stäng inte Brukshälsan! Behåll distriktssköterskemottagningen som en filial till Tierps vårdcentral, och utöka med läkare under 2017.

Aranka Botka Ncomo

Ledamot i vårdstyrelsen (C)

http://m.unt.se/asikt/debatt/stang-inte-brukshalsan-4456441.aspx

.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.