Vår Stadsbussflotta borde bli helt eldriven

Bild: Uppsalatidningen/Staffan Claesson

Region Uppsala är nära att nå målet om en fossilbränslefri kollektivtrafik. Men Centerpartiet vill höja ambitionen ytterligare – och satsa på att stadstrafiken ska bli helt eldriven. (Uppsalatidningen 1/6-2017) (Foto: Staffan Claesson/Uppsalatidningen)

Region Uppsala har kommit en bra bit på vägen mot en helt fossilbränslefri kollektivtrafik och det mesta tyder på att målet kommer att nås till 2020. Från Centerpartiet anser vi att det nu är dags att höja ambitionen och sätta upp nästa mål – att stadstrafiken i Uppsala blir helt eldriven.

Vi visar med våra förslag att vi är redo att ställa om vår stadsbussflotta till helt eldriven och därmed minska vår påverkan på klimatet.

I dag tar det för lång tid att ställa om till en elektrifiering av stadsbusstrafiken. Vi måste kavla upp ärmarna och tillsammans jobba för att snabba upp takten. Vi vet att tekniken för eldrift finns och det finns många skäl till varför el bör vara det främsta valet i stadstrafiken.

Det handlar om energi­effektivitet och nollutsläpp av växthusgaser, kväveoxider och partiklar. Elbussarna har också en stor fördel i stadsmiljö – att de är tysta – vilket möjliggör en helt annan stadsutveckling.

I ett första steg vill vi att två linjer i det nya stadsbussnätet ska vara eldrivna till 2019. Men vi är inte nöjda med det. Vi sätter målet att halva linjenätet ska vara elektrifierat till 2025 och att all stadbusstrafik i Uppsala drivs med el år 2030.

Exakt vilken metod som ska användas bör definieras i samarbete mellan kollektivtrafikförvaltningen, Gamla Uppsala buss och Uppsala kommun.

Även säkerheten inom kollektivtrafiken behöver utvecklas. Det gäller både trafiksäkerhet och individens trygghet och säkerhet vid promenad till och väntan vid hållplats, trygghet och säkerhet för chaufför och passagerare ombord och passagerarens avslutning på resan.

Det handlar om allt från arbetet med att få passagerare i regionbussar att använda säkerhetsbälten till insatser för att öka tryggheten på större bytespunkter och särskilt Resecentrum i Uppsala. Här behövs en mängd in­satser i samverkan mellan olika aktörer för att öka den verkliga och den upplevda tryggheten i kollektivtrafiken.

Vi tror på ny teknik och innovation och vill se en kollektivtrafik i Uppsala som är både trygg, säker och miljövänlig.

Johan Örjes
Regionråd (C)

Mia Nordström
2:e vice ordförande Gatu- och Samhällsmiljönämnden (C)
Ledamot Uppsala kommunfullmäktige (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.