Vårdpolitik i fel riktning

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Uppsala håller på att driva vårdpolitiken i helt fel riktning. UNT (9/3-2017)

Vi har i bred enighet i Region Uppsala haft inriktningen att stärka primärvården och primärvårdens uppdrag.

Helt i enlighet med tankarna i den statliga utredningen ”Effektiv vård” (SoU 2016:2), där primärvården föreslås få ett tydligare akutuppdrag. Utredningen skriver bland annat: ”Primärvården ska vara lätt tillgänglig för befolkningen under dygnets alla timmar.”

Men den politik som Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu presenterar går i helt motsatt riktning.

I stället för att stärka primärvården och tydliggöra primärvårdens akutuppdrag dygnets alla timmar, väljer man att stänga primärvårdsakuterna i Norduppland – det finns en i Tierp och en i Östhammar – efter klocka 21 på vardagar och efter klockan 18 på helger.

I stället ska patienterna hänvisas till den redan tungt belastade akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Det är alltså tvärtemot det man tidigare konstaterat är den bästa vägen att gå.

Förslaget innebär att hela Norduppland kommer att sakna möjlighet att uppsöka vården akut dygnet runt, något som finns i övriga länsdelar med Akademiska sjukhusets akutmottagning och akutmottagningen vid Enköpings lasarett.

Det som är extra förvånande är att det är så bråttom att springa i fel riktning. Beslut är tänkt att tas redan 30 mars. Vid senaste sammanträdet med Vårdstyrelsen beslutade man att tillsätta en utredning om primärvårdens roll i framtidens sjukvård inom Region Uppsala. En delrapport ska lämnas i maj och en slutrapport i juni. Utredningsuppdraget utgår uttryckligen från inriktningen i den statliga utredningen Effektiv vård, det vill säga bland annat att stärka primärvårdens uppdrag alla dygnets timmar.

Att nu göra principiellt viktiga förändringar genom att stänga möjligheten till akuta besök dygnet runt i norra länsdelen är bakvänt.

Det lämpliga är att genomföra utredningen för att sedan ta ställning till hur vården ska organiseras. Om utredningen följer sitt uppdrag kommer den rimligen att presentera förslag om hur primärvården i större utsträckning än i dag ska kunna ta över ansvar för patienter som hamnar på Akademiska sjukhusets akutmottagning, vilket naturligtvis ökar effektiviteten i verksamheten.

Det som också är förvånande är att detta beslut ska tas redan den 30 mars.

Detta utan att man involverat oppositionen i Region Uppsala – i varje fall har vi i Centerpartiet inte hört något om nattstängningar av akutmottagningarna i Östhammar och Tierp. Förslaget är inte heller förankrat genom beslut i någon styrelse. Landstingets politiska ledning har inte heller följt den process som finns för samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner. Vid det första tillfälle då den nya samverkansstrukturen ska prövas i ett skarpt läge kör Socialdemokraterna och Miljöpartiet av vägen och struntar i de formella processer som finns.

Men det värsta är att man helt glömmer att föra en diskussion med medborgarna.

När kollektivtrafiknämnden och UL genomför större förändringar försöker man ha processer så att alla berörda medborgare kan komma med synpunkter. Men Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Vårdstyrelsen tror inte att medborgarna har något att bidra med. De vet bäst själva.

Från Centerpartiet säger vi:

Stoppa förslaget.

Gör om och gör rätt.

Presentera ett förslag som följer inriktningen i utredningen Effektiv vård.

Självklart ska det vara möjligt att komma akut till vården också i Norduppland.

Inse att medborgarna är en tillgång, och inte motståndare.

För övrigt anser vi att det är fel att lägga ned Rasbo vårdcentral och distriktssköterskemottagningen i Morgongåva.

Johan Örjes, regionråd (C)

Annika Krispinsson,ledamot (C) Regionstyrelsen

Aranka Botka Ncomo, ledamot (C) Vårdstyrelsen

Sara Sjödal,ledamot (C) Sjukhusstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.