Vi behöver en välfungerande vård

De som har kronisk sjukdom och/eller funktionshinder lever
med sjukdomen eller funktionshindret under hela sitt liv. De och deras anhöriga
måste dagligen fatta beslut som rör deras hälsa vilket kräver kunskaper om
sjukdomen och funktionshinder för att kunna klara av den egenvård som behövs
för att kunna leva. Upplands Nyheter (12/5-2017)

De som har en kronisk sjukdom / funktionshinder har ett livslångt behov av kontakt med vården för att följa upp sjukdomens utveckling och för att förebygga komplikationer.

Hur primärvården fungerar för dessa personer har en mycket stor betydelse. Förutsättningen för att vården skall ge bästa möjliga resultat är att patienterna och anhöriga är med i utformningen och uppföljningen av behandlingar.

För att vården skall fungera på ett bra sätt för dessa personer krävs personal med intresse, goda kunskaper om kroniska sjukdomar och vilka problem som funktionshindrade har i sin vardag. Det krävs att personalen har pedagogiska kunskaper, att de kan erbjuda ett gott bemötande och visa full respekt för patienternas och de anhörigas egna kunskaper och erfarenheter av vad det innebär att leva med en livslång sjukdom och/eller funktionshinder.

Centerpartiet i Region Uppsala arbetar för att utveckla vårdcentralerna och erbjuda nära vård i hela länet. Vi är alla överens om att vi måste utöka primärvårdens uppdrag. Vården skall flyttas ut från sjukhuset till primärvården. Vårdcentralena skall ges förutsättning att bedriva förebyggande vård.

Vi vill att vården skall vara nära medborgana, vi är därför emot centralisering av primärvården. Vi vill ge mer resurser till vårdcentralena för att kunna erbjuda besökstid i tid till patienterna. De vårdcentralar som har längsta väntetid har alldeles för många listade patienter och för få allmänläkare. Vi behöver mindre vårdcentralfilialer eller distriktssköterskemottagningar i hela länet, både på mindre orter och i de större tätorterna. Vårdcentraluppdraget måste förenklas. Idag skall varje vårdcentral erbjuda utöver läkartjänster sjukgymnast, kurator, psykolog, laboratorium osv. Det gör att kostnaderna blir höga för att driva vårdcentraler och olönsamma för att bedriva vårs i mindre tätortet som t.ex. Söderfors.

Aranka Botka Ncomo (C)
Ledamot i Vårdstyrelsen och i Regionfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.