Vi flyttar vården närmare patienterna

Centerpartiet vet att Uppsala län är större än Uppsala tätort. Vi ser att länet sträcker sig från Älvkarleby i norr till Enköping i söder och att regionen måste verka för att hela länet skall leva. För oss är det därför viktigt att bygga ut den vård som finns nära människor, i hela länet. Upplands Nyheter (16/6-2017)

Det är därför vi motsätter oss de förslag till centraliseringar och nedläggningar som läggs fram och det är därför som vi vill stärka vårdcentralerna och andra delar av den första linjens vård i vårt budgetförslag. Självklart ska den som behöver sjukhusvård komma till sjukhuset, och det snabbt, men den som kan få vården på en vårdcentral, en distriktssköterskemottagning eller i hemmet ska inte behöva åka till Uppsala eller Enköping.

I dag är tillgängligheten till primärvården sämre i Uppsala än i landet i genomsnitt. Därför vill Centerpartiet säkerställa att det finns god tillgång till tider för att träffa läkare och att patienter får träffa samma läkare i större utsträckning.

För att säkerställa detta kommer det att behövas beslut också på nationell nivå, men mycket kan göras också i vårt eget län.

En viktig del i detta är att skapa möjligheter för fler att etablera sig med nära vård i länet. Entreprenörer i vården har en stor betydelse för att utveckla en väl fungerande vård. Det är viktigt att det finns möjlighet framför allt för små, personalägda, vårdcentraler och att vi uppmuntrar, inte försvårar, för den som vill starta en vårdcentral.

För en del lockar det inte att arbeta inom en så stor och
byråkratisk organisation som Region Uppsala, eller för den delen någon av de större vårdkoncernerna. Därför är valfrihet, inte bara för patienter utan också för personal, viktigt när vi bygger en bra vård för länets invånare.

Centerpartiet gör en stor ekonomisk satsning på den nära vården i vår budget för Region Uppsala, för att stärka vårdcentralerna, speciellt på mindre orter, och för att bygga ut möjligheten till hembesök hos dem som behöver det. Genom att stärka möjligheten att komma till den nära vården, eller att den nära vården kommer till dig, minskar också trängseln på akutmottagningarna.

Därför är det så tokigt när Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Uppsala väljer att lägga ned den framgångsrika verksamheten Uppsala hemläkarjour som funnits sedan 1982, och som gör hembesök hos främst äldre och barnfamiljer. Från Centerpartiet har vi en tydlig inriktning. Vi flyttar vården från det stora sjukhuset och närmare patienterna.

Primärvården ska få ett tydligt uppdrag att vara första linjens sjukvård och möta patienterna så nära det är möjligt. Medborgare måste känna sig trygga med att vården går att lita på när man behöver den.

Johan Örjes (C) Regionråd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.