Vi har mycket att lära av Estland

Gruppen i Tallinn

Centerpartiets regiongrupp på besök i Tallinn Augusti 2017

Johan Örjes skriver i Upplands Nyheter om några intryck från vår resa till Tallinn, Estland. Upplands Nyheter (1/9-2017)

Det damp ner ett kuvert i brevlådan här om dagen. Ett sådant där klassiskt kuvert med ett papper i. Det var en kallelse till vården till en undersökning. Förra hösten när jag behövde besöka vårdcentralen försökte jag ordna det besöket via 1177 och mina vårdkontakter. Det gick inte – jag var tvungen att ringa, och när jag gjorde det var telefontiderna slut för dagen. Även den som föredrar att sköta ärenden elektroniskt hänvisas ofta till dyrare och mer tidskrävande metoder. Vården har ändå kommit en bra bit på vägen. Jag kan gå in på Mina vårdkontakter och avboka besök och jag kan läsa min journal, utan att behöva begära ut den i skrift. Andra delar av kontakter med myndigheter är ännu mer beroende av papper och penna. Mest förvånande är att så mycket av kontakten med skolan, åtminstone i delar av vårt län, är så odigitalt. Är det några som borde vara duktiga på att hantera information och där man kan räkna med att de flesta är någorlunda hemma i den digitala miljön så är de väl den nuvarande generationen föräldrar och den skola som ska förbereda våra barn för framtidens arbetsliv. Ändå är det varje termin papper som ska fyllas i med penna och skrivas under – ibland samma papper och samma uppgifter som förra året.

När det gäller en effektiv offentlig sektor har vi mycket att lära av Estland. Där är grunden digital, även om de för de flesta tjänster också finns möjlighet att hantera det på det gamla sättet. Alla uppgifter som myndigheter behöver finns bara på ett ställe, de myndigheter som behöver dem för hämta dem där istället för att begära in uppgifterna på nytt. I Estland är det till och med möjligt att rösta elektroniskt från sitt hem – om man ångrar sig är det dock möjligt att gå till vallokalen och ändra sig, precis som vid en svensk förtidsröstning.
Alla medborgare har ett kort för säker inloggning, som fungerar ungefär som bank-ID. Det är dock staten som står för denna infrastruktur, vilket gör att alla som bor i Estland har möjlighet att använda tjänsten.

Självklart står också säkerhet och integritet i centrum i Estland. Det är till exempel möjligt för den enskilde att ta del av hur ofta en myndighet tittar på en uppgift. Med tanke på Estlands närhet till Ryssland och ländernas relationer finns det också en högt uppbyggd säkerhet mot försök att hacka eller störa systemet.

Sverige har mycket att lära av hur Estland utnyttjat digitalisering för en effektivare offentlig sektor. Visst har Estland haft det enklare än Sverige, eftersom de byggde upp ett nytt system när de blev självständiga. Det är också en betydligt mindre befolkning. Det finns dock ingen anledning att vi i Sverige ska ha lägre ambitioner.

Johan Örjes (C)
Regionråd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.