Vi måste agera redan idag

När Tämnaren är ett jäsande myggträsk är det för sent, skriver Sara Sjödal (C) i en slutreplik om sjön Tämnaren. UNT Debatt (8/8-2017)

Tänk dig en ny vardag med petflaskor med vatten på diskbänken eftersom kranvattnet inte längre är tjänligt att dricka då Uppsalaåsen som dricksvattentäkt inte längre räcker till. Tänk dig Tämnarån som en rännil som endast en kort tid om våren fyller upp en del av åfåran. Tänk dig Tämnaren som ett träsk som jäser av mygg. Där har vi scenariot som just nu blir allt mer realistiskt ju längre tid som går utan att åtgärder vidtas för att rädda sjön Tämnaren.

När sjösänkningar var lösningen på att få odlingsmarkerna att räcka till för att mätta befolkningen var det en annan tid. I dag måste vi prioritera dricksvattenförsörjning på ett helt annat vis. I detta perspektiv är bevarandet av sjön Tämnaren en avgörande faktor för att tusentals av Region Uppsalas invånare nu och i framtiden ska slippa petflaskor på diskbänken.

Jenny Lundström och Maria Gardfjell, båda Miljöpartiet, pekar i sin replik på min debattartikel att det är vattendomen som styr, att en höjning av sjön är lösningen och att det inte går att ändra en vattendom så lätt. De har i övrigt inget förslag för att rädda situationen. Det är bra att vattendomar inte kan ändras lättvindigt, det är en demokratisk process som ska ta tid. Men att tro att enbart en ändring av nuvarande vattendomar som berör Tämnaren är en lösning på sjöns problematik är att blunda för problemet. Sjöhöjning genom förändring av vattendomar är bara att skjuta problemet framåt i tiden. Det vet vi, vi har ju facit på vad 1970-talets höjning av sjön med flertalet decimeter innebar. Sjöhöjningen hjälpte för tillfället men igenväxningen stoppades inte och sjöbottnen har nu byggts på under fyrtiotalet år med dy och vattenvolymen i sjön är nu kritiskt liten.

En del i att rädda sjön är en översyn av vattendomarna, kanske går det även att lägga till nya domar som ger möjlighet att fylla på sjön med vatten från Dalälven. Sjöpåfyllningen med Dalälvsvatten var en av de idéer som var aktuell för 45 år sedan som Hans Jensevik pekar på i sin replik. Det återstår att se om kraftbolagen i dag är villiga att släppa ifrån sig värdefulla kubik vatten som de har vattendom på att få skicka genom sina turbiner. Helt klart är att situationen är lika kritisk som komplex.

Det är tvunget men det räcker inte att enbart se över befintliga vattendomar. Det är omöjligt att återställa sjön så pass mycket att igenväxningssituationen stoppas för en längre tid genom att höja vattenståndet, i så fall är det en höjning på ett par meter som ska till och det är direkt orealistiskt att ens fundera på. Vi måste agera både långsiktigt och kortsiktigt, många åtgärder måste ses över och vi måste börja agera för att genomföra det som redan nu är möjligt.

När Tämnaren är ett jäsande myggträsk är det för sent, då spelar det ingen roll att nya vattendomar tillåter en höjning av sjön. Det krävs samordning och handlingskraft redan i dag samtidigt som en översyn av vattendomar görs. Alla kan göra något, Region Uppsala kan göra mycket, som att till exempel redan i dag ta samordningsansvar för att rädda Tämnaren med alla dess värden för regionens invånare.

Sara Sjödal
Ledamot (C) i Region Uppsalas fullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.