Även Östervåla vårdcentral behöver bra lokaler

Under 2014 upptäcktes en vattenläcka i Östervåla vårdcentral. Sedan dess har verksamheten tvingats evakuerats till tillfälliga baracker i närheten av den tidigare byggnaden. Ännu vet man inte om den nuvarande byggnaden ska renoveras eller om det ska byggas en helt ny vårdcentral. I väntan på åtgärder och utredningar under flera år så har även nu de tillfälliga barackerna börjat bli slitna. Det kommer krävas åtgärder snarast för att upprätthålla en god arbets- och patientmiljö för de som arbetar och är patienter på Östervåla vårdcentral. (Upplands Nyheter 20/4-2018)

Centerpartiet har under mandatperioden kämpat för Östervåla vårdcentral. Redan i april 2016 ställde jag en fråga till dåvarande ordförande i fastighetsnämnden om när vårdcentralen kan flytta in i permanenta lokaler igen. Svaret var då att en förstudie pågick. Resultatet presenterades senare under våren 2016 och i den var planen att en ny vårdcentral skulle vara klar i maj 2018. Men fortfarande har ingenting hänt.

För Centerpartiet är det viktigt med den nära vården. Det innebär för oss bland annat att mer vård ska kunna utföras ute på länets alla vårdcentraler. Även hela region Uppsala är av den uppfattningen och just nu pågår ett arbete med att etablera en effektiv och nära vård 2030. Det arbetet innebär att vårdcentralerna kommer utföra mer av den grundläggande hälso- och sjukvården och få ett större helhetsansvar för det förebyggande hälsoarbetet för alla länets medborgare.

Centerpartiet tycker att denna utveckling är bra. Vi vill att medborgare ska ha närmare till vården och att mycket av det som idag görs på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping kan istället göras på vårdcentraler eller till och med hemma hos många. Men i takt med att vårdcentralerna får mer uppgifter att utföra så kommer det behövas omfattande renoveringar av länets vårdcentraler. Då går det inte att gömma sig bakom långa utredningstider och tillfälliga lösningar som exempelvis baracker.

Dåliga lokaler resulterar i en sämre arbetsmiljö vilket gör det svårare att rekrytera personal och skapar inte en trevlig miljö för patienterna att vistas i. Ett annat exempel är Tierps vårdcentrum, där lokalerna är så pass dåliga att flera ur personalen har sjukskrivit sig. Trots att lokalerna har varit så undermåliga under en längre tid har fortfarande ingenting gjorts. Man hänvisar fortfarande till långa utredningar och förstudier.

Menar de rödgröna allvar med att satsa på den nära vården och att flytta ut mer vård från sjukhusen närmare medborgaren krävs det att man nu gör ordentliga investeringar i regionens lokaler. Inte bara i nya operationslokaler på Akademiska sjukhuset utan även i bra ändamålsenliga lokaler för vårdcentraler inte bara i Östervåla utan i hela länet.

Annika Krispinsson
ledamot Regionstyrelsen (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.