Demokrati, Frihet under ansvar

Din röst är viktig i höstens val. Att få gå och rösta är något som vi alla ska värna om. Det är du som kan påverka höstens val. Demokrati… att få säga det man tycker är inte självklart för alla i världen. Vi vill påminna dig om detta. Upplands Nyheter (6/4-2018)

Centerpartiet vill att hela Sverige ska leva, inte bara de större städerna. Därför driver vi på utvecklingen av vår landsbygd. För oss är det viktigt att stad och land ska gå hand i hand.

Centerpartiet vill bland annat att det ska finnas fungerande vårdcentraler även på landsbygden. För att möjliggöra detta så vill Centerpartiet bland annat att det ska bli lättare att öppna små personägda vårdcentraler och att fler ska få en fast läkarkontakt.

Vi tycker även att det är viktigt med en väl fungerande infrastruktur i vårt län, där det finns bra och väl utbyggd kollektivtrafik, mötesfria vägar till våra större orter och en upprustad och utbyggd järnväg. Detta möjliggör för människor och gods att transporteras säkert och smidigt i hela länet.

Naturligtvis ska vi använda miljövänliga drivmedel till våra fordon, samt stimulera genom bidrag för att gå över till hybrid och eldrivna fordon. Detta gör vårt resande ännu mer hållbart.

I höst får du vara med och påverka vilka som ska styra våra kommuner, regioner och vårt land de kommande fyra åren. Därför vill jag uppmana dig som har rätt att rösta att göra det den 9 september.

De områden jag brinner för är: Sjuk- och hälsovård, Kollektivtrafik och vår Miljö.

Inom dessa områden vill jag jobba med värdeorden: Trygghet, Valfrihet, Ekonomi och Jämställdhet. Centerpartiet vill att du kommer på våra möten och säger din mening. Du kan också via mail eller telefon kontakta oss så vi får ta del av dina tankar kring Regionens (landstingets) utveckling.

En region med framtidstro, stad och land, hand i hand.

Därför behöver centerpartiet din röst i höstens val.

Glad vår!

Rolf Edlund (C)
Ersättare i Landstingsfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.