Det behövs ett nytt ledarskap för Region Uppsala

Den 9 september är det dags att gå till valurnorna. Landstingsvalet kommer ofta lätt i skymundan vid sidan av valet till kommun och riksdag. Det är synd då det gör skillnad på hur landstinget, dvs region Uppsala styrs och det påverkar oss allihop. Idag ser vi med det rödgröna styret motsatsen, med bland annat förslag på nedläggningar av primärvårdsakuterna i Tierp och Östhammar nattetid, distriktssköterskemottagningen i Morgongåva och nedläggningen av vårdcentralen i Rasbo. Vi centerpartister i regionen protesterade högljutt och starkt, såklart. Det rödgröna styret fick backa från det dåligt underbyggda beslutet. Upplands Nyheter (1/6-2018)

Under den här mandatperioden har vårdköerna växt, från de låga nivåer vi lämnade efter oss 2014 när vi i alliansen styrde, till de långa köer vi har idag. Situationen på Akademiska sjukhuset är alarmerande med många stängda vårdplatser då det inte finns personal att bemanna dem med. Sjukhuset är till stor del beroende av inhyrd personal, främst läkare och sjuksköterskor, andelen inhyrd personal fortsätter att öka.

Inom primärvården med vårdcentralerna så är det ett fåtal med enbart fasta läkare, i övrigt är man beroende av inhyrda. Det finns stora brister, framför allt när det gäller den vård som länsinvånarna får. Det finns inte bara köer, det är även svårt att överhuvudtaget få kontakt med vården.

Det behövs ett nytt ledarskap för Region Uppsala. Det behövs ett politiskt synsätt som bygger på decentralisering och Närodlad Politik.

Vi i centerpartiet har i vårt budgetförslag inför 2019 föreslagit att vi behöver ta fram vilka orter som behöver förstärkning med närmottagningar och en plan för att utveckla vårdcentra i hela länet utöver de som idag finns i Tierp, Östhammar, Enköping och Uppsala. Och att vi ska genomföra en översyn av ersättningssystemet för att underlätta etableringen av vårdcentraler och mottagningar utanför de största tätorterna och för att stärka kontinuiteten för människor med kroniska sjukdomar och sköra multisjuka äldre. Regionen och kommunerna ska också samverka kring psykisk ohälsa, missbruk och hälsofrämjande åtgärder. Bland mycket annat.

Centerpartiet behöver också ökat inflytande i Sveriges riksdag. Vi vill genomföra en grundlig primärvårdsreform under nästa mandatperiod så att vi kan känna oss trygga med att vården finns där när vi behöver den. Att barnens vård finns nära, att vi kan få träffa en läkare när vi är sjuka och att samhällets skyddsnät finns där när vi behöver det som bäst. Det ställer krav på tillräckligt med händer i vården, att sjuksköterskor och annan vårdpersonal har goda arbetsvillkor. Att köerna kortas. Och att fler får chansen till fast läkarkontakt. Därför vill vi införa en tillgänglighetsmiljard för att korta köerna och skapa en mer tillgänglig vård, korta köerna i barn- och ungdomspsykiatrin med en satsning på 300 miljoner samt genomföra ett nationellt sjuksköterskelyft med betald utbildning för specialistsjuksköterskor, en examenspremie efter grundutbildningen till sjuksköterska samt skapa fler karriärvägar för sjuksköterskor.

Om det här och mycket annat finns på vår Facebook-sida; Centerpartiet i Uppsala län

Det behövs ett nytt ledarskap för Uppsala län och Sverige.

Annika Krispinsson (C)
Ledamot Regionstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.