Framtidstro

Nu har det gått drygt ett år sedan professorn i Internationell hälsa, Hans Rosling, gick ut tiden. Kan rekommendera boken ”Factfulness – Tio knep som hjälper dig att förstå världen”, som blev professorns sista tillsammans med Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund. Upplands Nyheter (8/6-2018)

Varför begriper vi inte hur världen ser ut när vi har fakta framför ögonen? Varför begriper vuxna inte bättre än barn? Varför begriper inte de mest välutbildade bättre? Eller världens politiska ledare? Eller ens ledningarna för världens största banker, när det är uppenbart att de förlorar mångmiljonbelopp varje dag på grund av bristande kunskaper? Varför vet människan, trots alla framsteg och all utveckling, inte mer om världen än en schimpans? Rosling pratade om schimpansen eller vi kan kalla det slumpen. Hur många barn (0-14 år) finns det i världen år 2100? Varken Sverige, USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike eller Australien tror att befolkningsökningen planar ut, men så gör den.

Världens befolkning har ökat kraftigt de senaste 50-100 åren och vår instinkt är att ökningen ”bara fortsätter”. Människor i västvärlden har inte hängt med. Vi vet inte att kvinnor i Bangladesh, som födde i genomsnitt sju barn år 1972, bara föder två barn idag. Kvinnor i fattigare länder föder färre barn, vilket i sin tur beror på en ekonomisk utveckling som gör att fler barn överlever barndomen.

Nu en fundering på hur vi har det i vårt land Sverige och vår region Uppsala. Teoretiskt har vi alla möjlighet till god och fungerande vård oavsett ålder. Men praktiken säger något annat – vi har långa väntetider till livsavgörande operationer, besök till barn- och ungdomspsykiatrin och ej full bemanning på våra vårdcentraler ute i regionen.

Känns som den nuvarande majoriteten har en önskan att vilja bli utbytt. Man presenterar just nu inga konkreta förslag till förbättringar utan kör bara på i sina allt djupare gamla hjulspår. Många ord staplade på varandra utan handlingskraft.

Vi i Centerpartiet vill komma igen och ta ansvar – för det är medborgarna värda.

INGA ALM (C) ingående i en rökfri regionfullmäktigegrupp
VICE ORDFÖRANDE BEREDNINGEN FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERFRÅGOR,
ERSÄTTARE I REGIONFULLMÄKTIGE

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.